Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Wypełnione oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – dotyczy tylko osób korzystających z punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w przypadku gdy porady nie udziela adwokat lub radca prawny.
Wzory oświadczeń do pobrania poniżej lub dostępne w punktach porad.
3. 
Osobom z terenu Gdańska z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w miejscu zamieszkania.  W celu skorzystania z takiej formy pomocy należy wypełnić poniższe oświadczenie i przesłać w formie papierowej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub elektronicznie na adres pomocprawna@mopr.gda.pl.

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

W Gdańsku prowadzonych jest 19 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

I. Punkty prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 5 
(I piętro) - pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.

Obowiązują zapisy: tel. 58 342 31 88 w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl

II . Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku – obowiązują zapisy telefoniczne:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Siedlce ul. Zakopiańska 40
Instytut Aktywizacji Regionów

poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 12.00;
Zapisy: tel. 572 382 444, e-mail: bppkalendarz@gmail.com

ul. Kisielewskiego 12 Strzyża
Instytut Aktywizacji Regionów

poniedziałek – piątek w godz. 12.15 – 16.15;
Zapisy: tel. 572 382 444, e-mail: bppkalendarz@gmail.com

Nowy Port ul. Wyzwolenia 49
Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15.00 – 19.00, środa 13.30 – 17.30;
Zapisy: tel. 517 939 716, e-mail: nowyport.sas@o2.pl

Brzeźno ul. Północna 5
Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 15.00 – 19.00, wtorek godz. 9.00 – 13.00;
Zapisy: tel. 517 939 797, e-mail: brzezno.sas@o2.pl

Nieodpłatna pomoc prawna:

Orunia ul. Gościnna 10
Fundacja Teneo

poniedziałek godz. 16.00-20.00, wtorek godz. 8.00 – 12.00, środa godz. 10.00 – 14.00, czwartek godz. 16.00 – 20.00, piątek godz. 8.00 – 12.00;
Zapisy: tel. 690 074 609, e-mail: klinikaprawa@teneo.org.pl

Przymorze ul. Jagiellońska 11
Fundacja Teneo

poniedziałek, wtorek, środa godz. 16.00 – 20.00, czwartek godz. 08.00 – 13.00, piątek godz. 08.00 – 12.00;
Zapisy: tel. 690 074 609, e-mail: klinikaprawa@teneo.org.pl

Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 5
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 9.00 – 13.00, wtorek godz. 14.00 – 18.00;
Zapisy: tel. 504 871 478, e-mail: prawo@fundacjarc.org.pl

Stogi ul. Hoża 4
Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS

poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 15.00 – 19.00, środa godz. 12.00 – 16.00, piątek godz. 13.00 – 17.00;
Zapisy: tel. 517 939 600, e-mail: stogi.sas@o2.pl

Śródmieście ul. Reduta Wyskok 2
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

poniedziałek, środa, piątek godz. 9.00 – 13.00, wtorek, czwartek godz. 13.15 – 17.15;
Zapisy: tel. 796 763 979, e-mail: poradyrejestracja@gmail.com

Oliwa ul. Opata Rybińskiego 10
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

poniedziałek, środa, piątek, godz. 13.45 – 17.45, wtorek, czwartek godz. 8.30 – 12.30;
Zapisy: tel. 796 763 979, e-mail: poradyrejestracja@gmail.com

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Doradztwa
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
tel. 58/342 31 88

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
nie dotyczy

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Inne informacje:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Formularze do pobrania: