artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii koronawirusa

W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, z dniem 16 marca 2020 r. została zawieszona usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną do odwołania.

2. W celu uzyskania porady należy skontaktować się we wskazanych godzinach pod jednym z podanych niżej numerów telefonicznych lub adresów e-mail.

3. Wymagane do uzyskania porady oświadczenie o braku środków na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej, należy złożyć na adres e-mail: pomocprawna@mopr.gda.pl lub elektronicznie, do wybranego prawnika.

4. W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon 58/342 31 88.

5. Osoby, które skorzystały z porady przez telefon lub poprzez Internet mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim w następujący sposób:

1) pod numerem 58/342 31 88;
2) e-mail: pomocprawna@mopr.gda.pl
3) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk.

Poniżej, w załącznikach:
1)informacja o kontakcie, numerach telefonicznych i adresach e-mail do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Gdańsku;
2) druk oświadczenia o usługę.