artykuł nr 1

Oferta Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

Oferta Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej na prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Załączniki:
Oferta 899.657 KB
artykuł nr 2

Oferta Forum Rad Dzielnic

Oferta Forum Rad dzielnic na zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa w Gdańsku

Załączniki:
Oferta 562.952 KB
artykuł nr 3

Oferta Stowarzyszenia "Inne jest piękne"

Oferta Stowarzyszenia "Inne jest piękne" pt. "Mikołajkowa impreza kulturalno - sportowa SPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI".

Załączniki:
Oferta 874.217 KB
artykuł nr 4

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom"

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom" pt. "Paczki świąteczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych".

Załączniki:
Oferta 610.372 KB
artykuł nr 5

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym pt. "Zrozumieć autyzm - kampania informacyjna na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin w Gminie Gdańsk".

Załączniki:
Oferta 1.003 MB
artykuł nr 6

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodziży "Promyk Nadziei" pt. "Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej".

Załączniki:
Oferta 676.923 KB
artykuł nr 7

Oferta Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"

Oferta Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" pt. "Korzenie - wigilia moich dziadków. Program aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Śródmieścia".

Załączniki:
Oferta 790.903 KB
artykuł nr 8

Oferta Stowarzyszenia Rehabilitacji i Przedsiębiorczości

Oferta Stowarzyszenia Rehabilitacji i Przedsiębiorczości organizacji Turnieju gry w kręgle dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców miasta Gdańska.

Załączniki:
Oferta 919.045 KB
artykuł nr 9

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet Amazonki

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet Amazonki w zakresie promocji działań wśród kobiet po chorobie nowotworowej piersi i społeczności lokalnej Gdańska.

Załączniki:
Oferta 579.652 KB
artykuł nr 10

Oferta Stowarzyszenia na rzecz osób z kryzysami psychicznymi "Przyjazna Dłoń"

Oferta Stowarzyszenia na rzecz osób z kryzysami psychicznymi "Przyjazna Dłoń" z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.: "Edukacja dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi".

Załączniki:
Oferta 690.221 KB
artykuł nr 11

Oferta Stowarzyszenia "Nowy Port Sztuki"

Oferta Stowarzyszenia "Nowy Port Sztuki" na "Powołanie Klubu Seniora w Nowym Porcie".

Załączniki:
Oferta 725.700 KB
artykuł nr 12

Oferta Związku Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności

Oferta Związku Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności pt.: "Świadczenie pomocy rzeczowej w postaci żywności dla mieszkańców Gdańska" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 510.272 KB
artykuł nr 13

Oferta Parafii rzymsko - katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała

Oferta Parafii rzymsko - katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała pt.: "Sporządzanie gorących śniadań" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 522.525 KB