artykuł nr 1

Oferta Towarzystwa Wspierania Potrzebujących Przystań

Ofeta Towarzystwa Wspierania Potrzebujących Przystań pt. "Stworzenie całodobowego punktu koordynacyjnego działań organizacji i instytucji pomocowych oraz służb miejskich udzielających wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapobieganie zgonom na skutek wyziębienia organizmu" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 696.108 KB
artykuł nr 2

Oferta Pomorskiej Fundacji Edukacyjnej

Oferta Pomorskiej Fundacji Edukacyjnej pt. "Koncert kolęd i organizacja wigilii światecznej dla osób niepełnosprawnych" złozona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 681.339 KB
artykuł nr 3

Oferta Fundacji Marka Kamińskiego

Oferta Fundacji Marka Kamińskiego pt. "Integracja ze św. Mikołajem w Ergo Arenie" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 786.190 KB
artykuł nr 4

Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Pomorskiego Zarządu Okręgowego

Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Pomorskiego Zarzadu Okręgowego na "Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zajęcia adresowane do osadzonych w Zakładzie Karnym w Gdańsku - Przeróbce" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 903.666 KB
artykuł nr 5

Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Pomorskiego Zarządu Okręgowego

Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Pomorskiego Zarządu Okręgowego na "Poradnię Rodzinną - zespół psychologicznego wspierania rodziny" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 1.002 MB
artykuł nr 6

Oferta Stowarzyszenia Rehabilitacji i Przedsiębiorczości

Oferta Stowarzyszenia Rehabilitacji i Przedsiębiorczości pt. "Festyn integracyjny i koncert zespołu SYMETRIA dla osób niepełnosprawnych" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 618.715 KB
artykuł nr 7

Oferta Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Orefra Caritas Archidiecezji Gdańskiej pt. "Pomoc rzeczowa dla ubogiej ludności Gdańska" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 442.295 KB
artykuł nr 8

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym pt. "ŻYĆ RAZEM - budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem na przykładzie Gminy Gdańsk" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 981.765 KB
artykuł nr 9

Oferta Związku Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności

Oferta Związku Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności pt. "Świadczenie pomocy rzeczowej w postaci żywności dla mieszkańców Gdańska" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Oferta 594.741 KB
artykuł nr 10

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oferta "Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów" pt. "Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla niepełnosprawnych seniorów" na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Załączniki:
Oferta 536.816 KB
artykuł nr 11

Oferta Fundacji Rodzina Nadziei

Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej "Sprawowanie całodobowej opieki i wychowania o charakterze socjalizacyjnym dla 1 dziecka z terenu miasta Gdańska".

Załączniki:
Oferta 541.015 KB