artykuł nr 1

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Oferta  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie pt. "Wsparcie osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu pozostających poza systemem placówkowym" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 1.505 MB
artykuł nr 2

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Oferta  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie pt. "Noclegownia w dzień - rozszerzenie oferty dla mieszkańców placówki" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 1.551 MB
artykuł nr 3

Oferta Fundacji "AGAWA"

Oferta  Fundacji "AGAWA" pt. "PORTRETY" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 1.889 MB
artykuł nr 4

Oferta Fundacji "Sprawni Inaczej"

Oferta  Fundacji "Sprawni Inaczej" pt. "Z nami zaczaruj przedświąteczny czas..." złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.354 MB
artykuł nr 5

Oferta Fundacji "Rodzina Nadziei"

Oferta Fundacji "Rodzina Nadziei"  pt. "Zabawa bez procentów" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 4.927 MB
artykuł nr 6

Oferta Fundacji "Rodzina Nadziei"

Oferta Fundacji "Rodzina Nadziei"  pt. "Profilaktyka alkoholowa" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 4.558 MB
artykuł nr 7

Oferta Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym

Oferta Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym pt. "Bądźmy atrakcyjni i zdrowi - zajęcia terapeutyczne w ramach profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 3.362 MB
artykuł nr 8

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" pt. Wsparcie profilaktyczne osób chorujących psychicznie - w tym uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Samopomocy złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 8.437 MB
artykuł nr 9

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" Dom Pomocy Społecznej

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" Dom Pomocy Społecznej pt. Zajęcia edukacyjno - informacyjne dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS na temat skutków szkodliwego spożywania alkoholu złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 4.689 MB
artykuł nr 10

Oferta Stowarzyszenia "Wspólnota Serc"

Oferta Stowarzyszenia "Wspólnota Serc" pt. Organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonalnych, podnoszenie i podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcjami życiowymi w celu wyrobienia sobie nawyku zdrowego stylu życia złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 1.703 MB
artykuł nr 11

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji pt. "NIE PIJEMY - BUDUJEMY" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 6.671 MB
artykuł nr 12

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji pt. "Na bańce...Mydlanej" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 5.946 MB
artykuł nr 13

Oferta Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego "Prometeusz"

Oferta Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego "Prometeusz" pt. MOŻNA INACZEJ złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 4.866 MB
artykuł nr 14

Oferta Stowarzyszenia MONAR

Oferta Stowarzyszenia MONAR pt. "Świąteczne Wsparcie" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 9.659 MB
artykuł nr 15

Oferta Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot

Oferta  Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot pt. "Szyj z pasją" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 8.792 MB
artykuł nr 16

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pt. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA DOMÓW DLA DZIECI: "AKTYWNIE-BEZ NAŁOGÓW złożona w trybie pozakonkursowym

 

Załączniki:
Oferta 3.132 MB
artykuł nr 17

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pt. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA DOMÓW DLA DZIECI: "AKTYWNIE-BEZ NAŁOGÓW złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 3.043 MB
artykuł nr 18

Oferta Gdańskiej Fundacji "I Ty Możesz Wszystko"

Oferta  Gdańskiej Fundacji "I Ty Możesz Wszystko" pt. Warsztaty zero procent na 100 procent złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 5.758 MB
artykuł nr 19

Oferta Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

Oferta  Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej pt. NOWA SZANSA NOWE MOŻLIWOŚCI złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 1.882 MB
artykuł nr 20

Oferta Fundacji "Sprawni Inaczej"

Oferta  Fundacji "Sprawni Inaczej" pt. "A może" właśnie z nami spędź wolną sobotę złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.073 MB
artykuł nr 21

Oferta Fundacji Marcus

Oferta  Fundacji Marcus pt. "Moje życie - mój wybór" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 8.466 MB
artykuł nr 22

Oferta Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia

Oferta  Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia pt. NIE PIJ! - ZAŻYJ KULTURY I SPORTU złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 1.764 MB
artykuł nr 23

Oferta Fundacji "Domus Vitae"

Oferta  Fundacji "Domus Vitae" pt. Zajęcia edukacyjno - informacyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dotyczące szkodliwych skutków spożywania alkoholu złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 1.696 MB
artykuł nr 24

Oferta Fundacji Agawa

Oferta  Fundacji AGAWA pt. Świadomy dialog złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 7.546 MB
artykuł nr 25

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry "FOSA"

Oferta  Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry "FOSA" pt. Wigilijna zmiana turnusu złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.106 MB
artykuł nr 26

Oferta Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Oferta  Caritas Archidiecezji Gdańskiej pt. "Zajęcia edukacyjno - informacyjne dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS nt. skutków szkodliwego spożywania alkoholu" złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Załączniki:
Oferta 3.484 MB
artykuł nr 27

Oferta Fundacji dla Rodziny "Ogniska Nadziei"

Oferta  Fundacji dla Rodziny "Ogniska Nadziei" pt. Kurs prawa jazdy Zajęcia profilaktyczne (podnoszenie kwalifikacji społeczno - zawodowych mieszkańców mieszkań chronionych złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.063 MB
artykuł nr 28

Oferta Stowarzyszenia Nadzieja dla Rodziny

Oferta  Stowarzyszenia "Nadzieja dla Rodziny" pt. "Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi", złożona w trybie pozakonkursowym  na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Załączniki:
Oferta 1.980 MB
artykuł nr 29

Oferta Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Oferta  Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pt. „Bądź dobrym sąsiadem” – usługi sąsiedzkie, złożona w trybie pozakonkursowym  na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Załączniki:
Oferta 2.347 MB
artykuł nr 30

Oferta Parafii Bożego Ciała w Gdańsku

Oferta Parafii Bożego Ciała w Gdańsku na pomoc rzeczową dla ubogiej ludności Gdańsk poprzez sporządzanie gorących śniadań.

Załączniki:
Oferta 1.467 MB