artykuł nr 1

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry "FOSA"

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry "FOSA" pt. "Zróbmy to razem" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.268 MB
artykuł nr 2

Oferta Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Oferta Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym pt. "Radosny świateczny czas osób głuchoniewidomych" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.137 MB
artykuł nr 3

Oferta Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pierwszy Krok"

Oferta Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pierwszy Krok" pt. "Magiczne święta na Kółkach" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 4.228 MB
artykuł nr 4

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji pt. "Święta tuż tuż ..." złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 3.129 MB
artykuł nr 5

Oferta Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność "Niezależni"

Oferta Fundaji Innowacji Wspierających Samodzielność "NIEZALEŻNI" pt. "Bądź dobrym sąsiadem - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.861 MB
artykuł nr 6

Oferta Klubu Przyjaciół Strzyży

Oferta Klubu Przyjaciół Strzyży pt. "Z dobrych relacji - seniorzy młodzież dzieci - budujemy most międzypokoleniowy" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 5.254 MB
artykuł nr 7

Oferta Fundacji "Obudź Nadzieję"

Oferta Fundacji "Obudź Nadzieję" pt. "Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 usamodzielnianych wychowanków w lokalu: znajdującym się w zasobach Miasta Gdańska przy ul. Brzegi 55" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.728 MB
artykuł nr 8

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pt. "Mimo choroby stwardnienia rozsianego żyj normalnie - prowadzenie poradnictwa psychologicznego i organizowanie lokalnych imprez kulturalnych" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 1.894 MB
artykuł nr 9

Oferta Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność "Niezależni"

Oferta Fundaji Innowacji Wspierających Samodzielność "NIEZALEŻNI" pt. "Bądź dobrym sąsiadem - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.895 MB
artykuł nr 10

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku pt. "Warsztaty metodyczne z zakresu rozwoju psychoseksualnego z niepełnosprawnością intelektualną" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.783 MB
artykuł nr 11

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY"

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY" pt. "Od edukacji do akceptacji" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 4.424 MB
artykuł nr 12

Oferta Fundacji "Obudź Nadzieję"

Oferta  Fundacji "Obudź Nadzieję" pt. "Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 usamodzielnianych wychowanków w lokalu znajdującym się w zasobach Miasta Gdańska przy ul. Brzegi 55" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 6.434 MB
artykuł nr 13

Oferta Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Oferta  Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności pt. "Inicjowanie Gdańskiego Partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.510 MB
artykuł nr 14

Oferta Stowarzyszenia Projekt Pełni Szczęścia

Oferta Stowarzyszenia Projekt Pełni Szczęścia pt. "Jesień na sportowo - survival i wycieczka krajoznawcza dla osób niepełnosprawnych" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.091 MB
artykuł nr 15

Oferta Stowarzyszenia "Wspólnota Serc"

Oferta Stowarzyszenia "Wspólnota Serc" pt. "Dobry start na swoim" - "Droga do samodzielności - indywidualne i grupowe zajęcia uspołeczniające (rehabilitacyjne) dla 4 niepełnosprawnych gdańszczan złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 5.836 MB
artykuł nr 16

Oferta Fundacji Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "Forum"

Oferta Fundacji Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "Forum" pt. "Wyjście ze smugi cienia" rehabilitacja osób niepełnosprawnych (kontynuacja) złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 4.921 MB
artykuł nr 17

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY"

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY" pt. Festyn integracyjno - sportowy "Dzień Uśmiechu" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.319 MB
artykuł nr 18

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność"

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność" pt. "Jesteśmy razem" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 3.182 MB
artykuł nr 19

Oferta Fundacji Agawa

Oferta Fundacji Agawa pt. "Żagle wolności" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.140 MB
artykuł nr 20

Oferta Fundacji Agawa

Oferta Fundacji Agawa pt. "Morska wyprawa" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.204 MB
artykuł nr 21

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Orunia"

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Orunia" pt. "Dorosłość = Zdrowie" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.760 MB
artykuł nr 22

Oferta Fundacji dla Rodziny "Ogniska Nadziei"

Oferta Fundacji dla Rodziny "Ogniska Nadziei" pt. "Program profilaktyczny dla "Domu pod azaliami" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.263 MB
artykuł nr 23

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Spełecznej

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pt. "Wolność, zdrowie, życie - STOP nałogom" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.563 MB
artykuł nr 24

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pt. Program profilaktyczny dla domów dla dzieci: "Nałogom mówię STOP" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.686 MB
artykuł nr 25

Oferta Fundacji "Rodzina jest ważna"

Oferta Fundacji "Rodzina jest ważna" pt. "Można inaczej" - wyjazdowa terapia dla dzieci z rodzin obarczonych problemem alkoholowym złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.350 MB
artykuł nr 26

Oferta Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Oferta  Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pt. "Asystent osoby pokrzywdzonej" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 5.867 MB
artykuł nr 27

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku

Oferta  Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku szkolenia w zakresie edukacji i rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.997 MB
artykuł nr 28

Oferta Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Oferta  Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w zakresie Inicjowania Gdańskiego Partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.218 MB
Uzupełnienie oferty 755.955 KB
artykuł nr 29

Oferta Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej "AKCES"

Oferta  Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej "AKCES" w zakresie promocji festiwalu AKCEPT jako działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gdańska złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 4.186 MB
artykuł nr 30

Oferta Fundacji "Rodzina Nadziei"

Oferta  Fundacji "Rodzina Nadziei" - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.743 MB
artykuł nr 31

Oferta Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Oferta  Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pt. "Asystent osoby pokrzywdzonej" złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 5.588 MB
Oświadczenie 219.919 KB
artykuł nr 32

Oferta Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Świetlica Środowiskowa "Grodzisko"

Oferta  Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Świetlica Środowiskowa "Grodzisko" - GRODZISKO II - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 12 dzieci z terenu Miasta Gdańska złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.386 MB
artykuł nr 33

Oferta Fundacji "Rodzina Nadziei"

Oferta  Fundacji "Rodzina Nadziei" - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska złożona w trybie pozakonkursowym

Załączniki:
Oferta 2.813 MB