artykuł nr 1

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień"

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki „Złota Jesień” pt. „1. Profilaktyka zachowania dobrego zdrowia do późnej starości.2. Tradycja świąt (Boże Narodzenie, pożegnanie Starego Roku i Przywitanie Nowego) w Polsce”, złożona w trybie pozakonkursowym.

 

Załączniki:
Oferta 9.068 MB
artykuł nr 2

Oferta Fundacji POMOC na Rzecz Integracji i Resocjalizacji Społecznej

Oferta Fundacji POMOC na Rzecz Integracji i Resocjalizacji Społecznej pt. "Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej BRZEŹNO w celu wspierania aktywizacji społecznej" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 1.727 MB
artykuł nr 3

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście pt. "Trójmiejski Bank Żywności wsparciem organizacji i mieszkańców Gdańska w pomoc żywnościową" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 1.779 MB
artykuł nr 4

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY"

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY" pt. "Od edukacji do akceptacji II - Dorosłość osób niepełnosprawnych w ujęciu społecznym" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 3.046 MB
artykuł nr 5

Oferta Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Oferta  Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności pt. "Partycypacyjna analiza potencjału, szans i zagrożeń gdańskich organizacji zajmujących się problemem bezdomności" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 4.880 MB