artykuł nr 1

Oferta Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI

Oferta Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI  pt. "Bądź dobrym sąsiadem - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 707.982 KB
artykuł nr 2

Oferta Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI

Oferta Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI  pt. "Bądź dobrym sąsiadem - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.180 MB
artykuł nr 3

Oferta Towarzystwa Wspierania Potrzebujących "Przystań"

Oferta Towarzystwa Wspierania Potrzebujących "Przystań"  pt. "Program wsparcia rodziny - Razem jest lepiej", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 1.741 MB
artykuł nr 4

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski pt. "Przegląd twórczości artystycznej osób z dysfunkcją wzroku", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 1.559 MB
artykuł nr 5

Oferta Fundacji Trzeźwość

Oferta Fundacji Trzeźwość pt. „Młoda Rodzina" - budowanie sieci oparcia społecznego dla młodzieży ZSS Nr 1 i ich rodzin, złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 303.006 KB
artykuł nr 6

Oferta Fundacji Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego "RODZINA JEST WAŻNA"

Oferta Fundacji Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego "RODZINA JEST WAŻNA" pt. „DOBRY PLAN - DOBRY START", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Załącznik 1.757 MB
artykuł nr 7

Oferta Towarzystwa Opieki Nad Ociemiałymi

Oferta Towarzystwa Opieki Nad Ociemiałymi pt. „Fundamenty udanego rodzicielstwa", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 1.940 MB
artykuł nr 8

Oferta Towarzystwa Opieki Nad Ociemiałymi

Oferta Towarzystwa Opieki Nad Ociemiałymi pt. „Fundamenty udanego rodzicielstwa", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 1.896 MB