Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Oferta Fundacji "POMÓŻ MI ŻYĆ"

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej”, złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację „Pomóż Mi Żyć”.

Dnia 26 października 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Fundacji „Pomóż Mi Żyć” na realizację zadania pt. „Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej”.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 listopada 2017 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342-31-48.

Załączniki:
Oferta 3.513 MB
artykuł nr 2

Oferta Fundacji MARCUS

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne", złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację MARCUS.

Dnia 11 października 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Fundacji MARCUS na realizację zadania pt. "Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 października 2017 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:

p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-48.

Załączniki:
Oferta 1.203 MB
artykuł nr 3

Oferta Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wsparcie usług opiekuńczych, realizowanych przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną na rzecz mieszkańców Gdańska, usługami porządkowymi”, złożona w trybie pozakonkursowym przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną.

Dnia 12 września 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej na realizację zadania pt. „Wsparcie usług opiekuńczych, realizowanych przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną na rzecz mieszkańców Gdańska, usługami porządkowymi”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2017 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-48.

Załączniki:
Oferta 2.932 MB
artykuł nr 4

Oferta Fundacji Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rejs Integracyjny Zobaczyć Morze” złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki.

Dnia 23 sierpnia 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Fundacji Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki na realizację zadania pt. „Rejs Integracyjny Zobaczyć Morze”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2017 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:

p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342-31-48.

Załączniki:
Oferta 622.389 KB
artykuł nr 5

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Integracja poprzez rekreację i wypoczynek. Wyjazd osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane" złożona w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk.

 

Dnia 18 lipca 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk na realizację zadania pt. "Integracja poprzez rekreację i wypoczynek. Wyjazd osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 lipca 2017 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342 31 48.

Załączniki:
Oferta realizacji zadania publicznego 296.763 KB
artykuł nr 6

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji pt. "V dni Nowego Portu. Senior z pasją - impreza plenerowa" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 375.539 KB
artykuł nr 7

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście pt. "Bank Żywności w Trójmieście wsparciem dla potrzebujących mieszkańców Gdańska" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 957.025 KB
artykuł nr 8

Oferta Fundacji "Pomóż Mi Żyć"

Oferta Fundacji "Pomóż Mi Żyć" pt. Organizacja zajęć integracyjnych - "Kaszubska wiosna" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.622 MB
artykuł nr 9

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pt. "Szkółka zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży na Oruni", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 856.170 KB