artykuł nr 1

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Integracja poprzez rekreację i wypoczynek. Wyjazd osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane" złożona w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk.

 

Dnia 18 lipca 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk na realizację zadania pt. "Integracja poprzez rekreację i wypoczynek. Wyjazd osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 lipca 2017 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342 31 48.

Załączniki:
Oferta realizacji zadania publicznego 296.763 KB
artykuł nr 2

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji pt. "V dni Nowego Portu. Senior z pasją - impreza plenerowa" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 375.539 KB
artykuł nr 3

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście pt. "Bank Żywności w Trójmieście wsparciem dla potrzebujących mieszkańców Gdańska" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 957.025 KB
artykuł nr 4

Oferta Fundacji "Pomóż Mi Żyć"

Oferta Fundacji "Pomóż Mi Żyć" pt. Organizacja zajęć integracyjnych - "Kaszubska wiosna" złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 2.622 MB
artykuł nr 5

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pt. "Szkółka zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży na Oruni", złożona w trybie pozakonkursowym.

Załączniki:
Oferta 856.170 KB