Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Oferta Stowarzyszenia "MONAR"

Oferta Stowarzyszenia „MONAR" na realizację zadania publicznego pt. Świąteczne wsparcie.
W dniu 19 listopada 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia "MONAR" na zadanie pt. Świąteczne wsparcie.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 66.133 KB
artykuł nr 2

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie na realizację zadania publicznego pt. KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych.
W dniu 19 listopada 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie na zadanie pt. KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 67.561 KB
artykuł nr 3

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na realizację zadania publicznego pt. Nasz wspólny świat - integracja.
W dniu 6 listopada 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na zadanie pt. Nasz wspólny świat - integracja.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 77.092 KB
artykuł nr 4

Oferta Fundacji "Pomóż Mi Żyć"

Oferta Fundacji „Pomóż Mi Żyć" pt. "Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na Farmie Życia".
W dniu 30 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta złożona przez Fundację "Pomóż Mi Żyć" na zadanie pt. "Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na Farmie Życia".
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 73.614 KB
artykuł nr 5

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień"

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" na realizację zadania publicznego pt. „Tydzień z Niepodległą”.
Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" na zadanie pt. „Tydzień z Niepodległą”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 09 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 514.988 KB
artykuł nr 6

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku pt. "Coraz bliżej Święta Bożego Narodzenia".

W dniu 26 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku na zadanie pt. "Coraz bliżej Święta Bożego Narodzenia".
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 71.265 KB
artykuł nr 7

Oferta Fundacji Dla Rodziny "Ogniska Nadziei"

Oferta Fundacji Dla Rodziny "Ogniska Nadziei" na realizację zadania publicznego pt. "Bezpiecznie z nianią".

W dniu 17 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Dla Rodziny "Ogniska Nadziei" na zadanie pt. "Bezpiecznie z nianią”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 października 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 72.562 KB
artykuł nr 8

Oferta Fundacji Mamma Mia

Oferta Fundacji Mamma Mia na realizację zadania publicznego pt. „Okno na Świat” Warsztaty z j. angielskiego.
W dniu 04 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Mamma Mia na zadanie pt. „Okno na Świat” Warsztaty z j. angielskiego.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 października 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 70.643 KB
artykuł nr 9

Oferta Stowarzyszenia Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Oferta Stowarzyszenia Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności na realizację zadania publicznego pt. MILA – Międzysektorowa Iskra Lokalnej Aktywności w obszarze problematyki bezdomności.
W dniu 28 września 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności na zadanie pt. MILA – Międzysektorowa Iskra Lokalnej Aktywności w obszarze problematyki bezdomności.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 października 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 76.990 KB
artykuł nr 10

Oferta Stowarzyszenia "MONAR"

W dniu 14 września 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia "MONAR" na zadanie pt. "Aktywna pomoc w integracji".

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 74.657 KB
artykuł nr 11

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej.”

W dniu 10 sierpnia 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na zadanie pt. „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 sierpnia 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 71.829 KB
artykuł nr 12

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek na realizację zadania publicznego
pt. „Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja”.

W dniu 12 lipca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 lipca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 89.126 KB
artykuł nr 13

Oferta Stowarzyszenia - Klubu Inicjatyw Seniora

Oferta Stowarzyszenia - Klubu Inicjatyw Seniora na realizację zadania publicznego
pt. „
Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie”.
W dniu 14 czerwca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia - Klubu Inicjatyw Seniora o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie”.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 czerwca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 72.229 KB
artykuł nr 14

Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia

 Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia na realizację zadania publicznego pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”.
 W dniu 6 czerwca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Miejsce Tworzenia o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.
Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A II piętro, pokój 216.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 3.547 MB
artykuł nr 15

Informacja

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zmienionego zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

NABÓR OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL