artykuł nr 1

Oferta Stowarzyszenia „MONAR”

Oferta Stowarzyszenia „MONAR” pt. „Świąteczne wsparcie”.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia „MONAR” pt. „Świąteczne wsparcie”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 grudnia 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 79.661 KB
artykuł nr 2

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY"

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej „MY” pt. Rola muzyki w filmie i w życiu. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością na uniwersytecie.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej „MY” na realizację zadania publicznego pt. Rola muzyki w filmie i w życiu. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością na uniwersytecie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 listopada 2019 r., pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 87.977 KB
artykuł nr 3

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju "Ja Też"

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” na realizację zadania publicznego pt. ,,WYSPY UMIEJĘTNOŚCI – Jestem głodna”

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” pt. ,,WYSPY UMIEJĘTNOŚCI – Jestem głodna”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 listopada 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 80.257 KB
artykuł nr 4

Oferta Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On

Oferta Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On na realizację zadania publicznego pt. Razem raźniej!

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On na realizację zadania publicznego pt. Razem raźniej!

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 listopada 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 90.826 KB
artykuł nr 5

Oferta Fundacji im. Helen Keller

Oferta Fundacji im. Helen Keller pt. ,,Cieszmy się świętami”

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji im. Helen Keller pt. "Cieszmy się świętami".

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 95.552 KB
artykuł nr 6

Oferta Stowarzyszenia 180 Stopni

Oferta Stowarzyszenia 180 Stopni na realizację zadania publicznego pt. „LOKALNY WARSZTAT KULINARNY”

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia 180 Stopni pt. „LOKALNY WARSZTAT KULINARNY”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 listopada 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 82.770 KB
artykuł nr 7

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. ”Warsztaty aktywizujące chorych na stwardnienie rozsiane”

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty aktywizujące chorych na stwardnienie rozsiane”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 października 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 426.207 KB
artykuł nr 8

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. Grupa Dziennikarska PSONI

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gdańsku
na realizację zadania publicznego pt. Grupa Dziennikarska PSONI.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 września 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 86.494 KB
artykuł nr 9

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 września 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 82.677 KB
artykuł nr 10

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. Akcja! Wiesz co jesz.

W dniu 19 lipca 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na zadanie pt. Akcja! Wiesz co jesz. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 sierpnia 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 81.101 KB
artykuł nr 11

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na realizację zadania publicznego pt. Mobilne Dyżury Psychologów – Interwentów - 2.

W dniu 16 maja 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na zadanie pt. Mobilne Dyżury Psychologów – Interwentów - 2.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 77.438 KB
artykuł nr 12

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na realizację zadania publicznego pt. Mobilne Dyżury Psychologów - Interwentów.

W dniu 22 lutego 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na zadanie pt. Mobilne Dyżury Psychologów - Interwentów.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 marca 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 73.255 KB
artykuł nr 13

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie na realizację zadania publicznego pt. KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ – rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych.
W dniu 5 lutego 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie na zadanie pt. KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ – rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 67.879 KB
artykuł nr 14

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. „Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy”
Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. „Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lutego 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 109.868 KB