artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert – MOPR 4/2020 polegającego na wsparciu domów pomocy społecznej

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 1.047 MB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert - MOPR 2/2020

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 1.415 MB
artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert - MOPR 3/2020 polegającego na organizacji usługi wsparcia seniorów

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 1.508 MB
artykuł nr 4

Oferta Fundacji BURSZTYNOWE SERCE

Oferta Fundacji BURSZTYNOWE SERCE na realizację zadania publicznego pt. OeN-ENTER.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji BURSZTYNOWE SERCE na realizację zadania publicznego pt. OeN-ENTER.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 listopada 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 84.570 KB
artykuł nr 5

Oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych o Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów"

Oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych o Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów" na realizację zadania publicznego pt. Czas Super Bohaterów - Grupa wsparcia dla Rodzin/Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych o Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów" na realizację zadania publicznego pt. Czas Super Bohaterów - Grupa wsparcia dla Rodzin/Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 listopada 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 87.660 KB
artykuł nr 6

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju "Ja Też"

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” na realizację zadania publicznego pt. OPOWIEŚCI SPOŁECZNE.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” na zadanie pt. OPOWIEŚCI SPOŁECZNE.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 listopada 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 78.912 KB
artykuł nr 7

Oferta Fundacji Marcus

Oferta Fundacji Marcus na realizację zadania publicznego pt. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych wśród osób z niepełnosprawnościami.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Marcus na zadanie pt. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych wśród osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 października 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:

p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 79.038 KB
artykuł nr 8

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznymna realizację zadania publicznego pt. RAZEM SPRAWNIEJ - organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem wysokofunkcjonującym i zespołem Aspergera.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym na zadanie pt. RAZEM SPRAWNIEJ - organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem wysokofunkcjonującym i zespołem Aspergera.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 października 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 93.759 KB
artykuł nr 9

Oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów"

Oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów" na realizację zadania publicznego pt. Czas Super Bohaterów - Grupa wsparcia dla Rodzin/Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów" na zadanie pt. Czas Super Bohaterów - Grupa wsparcia dla Rodzin/Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 października 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 83.297 KB
artykuł nr 10

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. Cykl szkoleń dla kadry kierowniczej ŚDS.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na zadanie pt. Cykl szkoleń dla kadry kierowniczej ŚDS.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 października 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 99.218 KB
artykuł nr 11

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w miesiącu lipiec w ramach POPŻ 2014 - 2020, Podprogram 2019”.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście pt. Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w miesiącu lipiec w ramach POPŻ 2014 - 2020, Podprogram 2019”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 77.589 KB
artykuł nr 12

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 231.556 KB
artykuł nr 13

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:
1) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi;
2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego;
3) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego;
4) czy w budżecie miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu;
5) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Otwarcie naboru w trybie art. 19a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych.

Jeżeli zespół podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.