artykuł nr 1

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku