artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Małgorzata Maria Niemkiewicz

ul. Leczkowa 1A (II piętro, pokój 210A)

80-432 Gdańsk

tel.: 58/342 31 36

 

Podległe komórki organizacyjne

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1101/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 142.970 KB
Zarządzenie Nr 1161/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 180.111 KB
Zarządzenie Nr 1162/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 248.504 KB
Zarządzenie Nr 1163/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 249.766 KB
Zarządzenie Nr 1164/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 179.304 KB
Zarządzenie Nr 1165/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do ustalania procedury wewnętrznego obiegu dokumentacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy organizacji otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nieodpłatnej pomocy prawnej, a także do przeprowadzania negocjacji, zawierania, kontroli i oceny realizacji oraz rozwiązywania umów o realizację zadań Miasta Gdańska w tym zakresie 182.037 KB
Zarządzenie Nr 1166/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 181.368 KB
Zarządzenie Nr 1167/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 174.242 KB
Zarządzenie Nr 1168/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 183.613 KB
Zarządzenie Nr 1169/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 176.546 KB
Zarządzenie Nr 1170/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w zakresie realizacji zadań w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" 178.752 KB
Zarządzenie Nr 1171/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 172.748 KB
Zarządzenie Nr 1172/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w zakresie zadań dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 178.434 KB