artykuł nr 1

Zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Zarządzenie Nr 647/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 2

Zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz nadanie statutu

Uchwała Nr XXIV/496/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz nadania statutu.

artykuł nr 3

Zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku

Uchwała Nr XLVII/1323/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku.

artykuł nr 4

Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku

Uchwała Nr XVIII/551/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku.

artykuł nr 5

Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku

Uchwała Nr VIII/254/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku.

artykuł nr 6

Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku

Uchwała Nr LVIII/767/98 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku.

artykuł nr 7

Utworzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku

Uchwała Nr XIII/99/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.