artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Zarządzenie Nr 85/22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Zarządzenie Nr 22/17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Zarządzenie Nr 24/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacynego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku

artykuł nr 4

Szczegółowy zakres działań i wewnętrzna struktura wydziałów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku

Zarządzenie Nr 138/04 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku z dnia 1 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działań i wewnętrznej struktury wydziałów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku - tekst ujednolicony

artykuł nr 5

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku

Zarządzenie Nr 130/04 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku z dnia 10 września 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku - tekst ujednolicony