artykuł nr 1

Ogłoszenie numer 439828-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług gastronomicznych dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wajdeloty 28a, Dziennego Domu Pomocy przy ul. Sterniczej 2, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28a, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7, dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej, dla uczestników imprez okolicznościowych oraz prowadzenie na bazie kuchni treningu dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 2

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych.

artykuł nr 3

Ogłoszenie numer 340327-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie praktycznych szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu "Mamo, Ty też możesz!" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 4

Ogłoszenie numer 428930-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu "Aktywni w sieci".

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 5

Ogłoszenie numer 405954-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa samochodu osobowego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 6

Ogłoszenie numer 313009-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu "Aktywni w sieci".

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 7

Ogłoszenie numer 385946-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa urządzeń komputerowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 8

Ogłoszenie numer 373938-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa 1000 paczek żywnościowo - świątecznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 9

Ogłoszenie numer 372048-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa samochodów osobowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 10

Ogłoszenie numer 364990-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla beneficjentów projektu "Aktywni w sieci". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 11

Ogłoszenie numer 352284-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 28a.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 12

Ogłoszenie numer 274901-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie dla 169 osób gorących posiłków (kolacji wigilijnej) dla klientów MOPS w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 13

Ogłoszenie numer 267545-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 14

Ogłoszenie numer 327936-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - kursu prawa jazdy kategorii B dla 3 osób oraz zorganizowanie egzaminów wewnętrznych i dodatkowo opłacenie pierwszego egzaminu państwowego w ramach projektu "Nowe Horyzonty" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku".

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 15

Ogłoszenie numer 262725-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla beneficjentów projektu "AKTYWNI W SIECI". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 16

Ogłoszenie numer 313206-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 17

Ogłoszenie numer 308932-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 1 200 szt. paczek żywnościowo - świątecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 18

Numer ogłoszenia w TED- tenders electronic daily - 2011/S 186-304322

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacyjnych).

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 19

Ogłoszenie numer 249281-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Lecha 1.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 20

Ogłoszenie numer 294766-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych - zawodowych dla 185 osób, zapewnienie cateringu w ramach projektu systemowego Systematucznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 21

Ogłoszenie numer 289588-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie szkolenia zawodowego z prac ogólnobudowlanych oraz zapewnienia cateringu i badań lekarskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 22

Ogłoszenie numer 241377-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu "Mamo, Ty też możesz!" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 23

Ogłoszenie numer 238735-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 24

Ogłoszenie numer 232173-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - kursu prawa jazdy kategorii B dla 50 osób oraz zorganizowanie egzaminów wewnętrznych i dodatkowo opłacenie pierwszego egzaminu państwowego, w ramach projektu systemowego "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 25

Ogłoszenie numer 227753-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych - zawodowych dla 185 osób, zapewnienie cateringu w ramach projektu systemowego Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 26

Ogłoszenie numer 226697-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie kursu komputerowego od podstaw, kursu komputerowego rozszerzonego, obsługi kas fiskalnych, kursu z podstaw rachunkowości i księgowości z wykorzystaniem komputera, kursu opiekuna osoby starszej, kursu florystyki oraz zapewnienie cateringu i niezbędnych badań lekarskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 27

Ogłoszenie numer 224493-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 28

Ogłoszenie numer 197181-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie konsultacji psychologicznych i terapii rodzin. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Spoółecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 29

Ogłoszenie numer 194451-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu "Mamo, Ty też możesz!" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 30

Ogłoszenie numer 183539-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Solec 4.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 31

Ogłoszenie numer 159727-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzatania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 32

Ogłoszenie numer 130651-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla beneficjentów projektu "Mamo, Ty też możesz!" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 33

Ogłoszenie numer 120837-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii dla 200 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 34

Ogłoszenie numer 116347-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla beneficjentów projektu "Mamo, Ty też możesz!" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 35

Ogłoszenie numer 113685-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, kursu pierwszej pomocy, profilaktyki zdrowia, treningu bydżetowego, konsultacji indywidualnych (w tym w domu beneficjenta) oraz zapewnienie cateringu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 36

Ogłoszenie numer 110219-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, doradztwa zawodowego, terapii indywidualnej, zajęć edukacyjnych dla dzieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spełecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 37

Ogłoszenie numer 110069-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 38

Ogłoszenie numer 107869-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, treningu budżetowego, szkolenia w zakresie prawa, doradztwa zawodowego, terapii indywidualnej, profilaktyki zdrowia, kursu pierwszej pomocy, grupy wsparcia, treningu umiejętności wychowawczych (w tym Letnia Szkoła dla Rodzica), Programu Aktywności Lokalnej, zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dla dzieci i cateringu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 39

Ogłoszenie numer 104021-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych z elementami treningu zawodowego i zdrowotnego, konsultacji indywidualnych oraz programu korekcyjno - edulacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 40

Ogłoszenie numer 103835-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, doradztwa zawodowego, kursu pierwszej pomocy, szkoły dla rodzica, grupy wsparcia, treningu umiejętności wychowawczych, zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dla dzieci i cateringu.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 41

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę tuszy, tonerów, taśm barwiących do drukarek, kserokopiarek i faksów.

artykuł nr 42

Ogłoszenie numer 92913-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa sprzętu komputerowego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 43

Ogłoszenie numer 55771-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Mamo, Ty też możesz!" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1), w zakresie: warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, warsztatów psychologicznych i warsztatów z doradcą zawodowym, a także treningu budżetowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 44

Ogłoszenie numer 54737-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla uczestników Klubu Aktywnych Kobiet - beneficjentek projektu Prewitalizacja Letnicy w Gdańsku (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013; Priorytet 3, Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1), w zakresie: - warsztatów florystycznych, - warsztatów antystresowych, - warsztatów biżuterii, zdobnictwa i elementów wystroju wnętrz. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 45

Ogłoszenie numer 46077-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa urządzeń komuterowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.