artykuł nr 1

Ogłoszenie numer 506970 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług gastronomicznych dla Dziennego Domu Pomocy ul. Sternicza 2

artykuł nr 2

Ogłoszenie numer 483276 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa papieru

artykuł nr 3

Ogłoszenie numer 478656 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa urządzeń komputerowych oraz pakietów oprogramowania

artykuł nr 4

Ogłoszenie numer 460816 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu Aktywni w sieci

artykuł nr 5

Ogłoszenie numer 460448 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu Aktywni w sieci

artykuł nr 6

Ogłoszenie numer 444014-2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

artykuł nr 7

Ogłoszenie numer 435162-2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 8

Ogłoszenie numer 434592-2013

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa paczek żywnościowo - świątecznych.

artykuł nr 9

Ogłoszenie numer 354644 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w wybranych lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 10

Ogłoszenie numer 305904 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zamówienie publiczne na dostawę, instalację, wdrożenie wraz ze wsparciem technicznym platformy sprzętowej firewall z pełnym zdalnym zarządzaniem oraz szkoleniem z zakresu zarządzania w ramach dostarczonego rozwiązania.

artykuł nr 11

Ogłoszenie numer 286278 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 12

Ogłoszenie numer 2013/S 136-236285

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych pielęgnacyjno - gospodarczych

artykuł nr 13

Ogłoszenie numer 265800 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet we wszystkich lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 14

Ogłoszenie numer 264616 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 15

Ogłoszenie numer 248310 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu „Systematycznie do celu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie kursu bukieciarstwa/florystyki, stylizacji paznokci, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, fryzjerstwa damsko-męskiego, pomoc kucharza oraz zapewnienie cateringu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 16

Ogłoszenie numer 236804 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu „Systematycznie do celu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie kursu komputerowego podstawowego, średniozaawansowanego, sprzedawcy - fakturzysty z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, kadry i płace z podstawą rachunkowości oraz zapewnienie cateringu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 17

Ogłoszenie numer 230634 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię  Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 18

Ogłoszenie numer 2013/S 114-194885

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych pielęgnacyjno - gospodarczych

artykuł nr 19

Ogłoszenie numer 228764 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie kursu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kursu pracownika ochrony mienia i osób, kursu spawacza MIG/TIG, magazyniera i operatora wózków jezdniowych z wymianą butli LPG, oraz zapewnienie cateringu i niezbędnych badań lekarskich.

artykuł nr 20

Ogłoszenie numer 207830 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 21

Ogłoszenie numer 187134 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla 150 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

artykuł nr 22

Ogłoszenie numer 184864 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu „Systematycznie do celu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: kursu prawa jazdy kategorii B, opłacenia niezbędnych badań lekarskich i egzaminu państwowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 23

Ogłoszenie numer 143808 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla 200 dzieci i młodzieży w wieku
od 7 do 16 lat.

artykuł nr 24

Numer ogłoszenia 137198 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 25

Zawiadomienie

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę atramentów, tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów

artykuł nr 26

Ogłoszenie numer 116292 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 27

Ogłoszenie numer 40323 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług asystenta rodziny dla łącznej ilości 30 rodzin - beneficjentów projektu systemowego „Systematycznie do celu”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 28

Ogłoszenie numer 63254 - 2013

 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług asystenta rodziny dla łącznej ilości 30 rodzin - beneficjentów projektu systemowego „Systematycznie do celu”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

artykuł nr 29

Ogłoszenie numer 61200 -2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 30

Ogłoszenie numer 21643 -2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu „Systematycznie do celu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie diagnozy społeczno – zawodowej, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności budżetowych, (trening radzenia sobie ze stresem i złością (trening zmniejszenia poziomu agresji), grupy wsparcia, prawa, terapii indywidualnej, Programu Aktywności Lokalnej, doradztwa zawodowego, profilaktyki zdrowia, pierwszej pomocy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 31

Ogłoszenie numer 21269 -2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu „Systematycznie do celu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie diagnozy społeczno – zawodowej, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, treningu umiejętności wychowawczych (w tym „Szkoła dla Rodzica”), treningu umiejętności budżetowych, grupy wsparcia, terapii z podnoszenia samooceny i wiary  we własne możliwości, specjalistycznego treningu rodzin, szkolenia nt. wolontariatu, prawa, terapii indywidualnej, coachingu, doradztwa zawodowego, profilaktyki zdrowia, pierwszej pomocy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 32

Ogłoszenie numer 42014 -2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych

artykuł nr 33

Ogłoszenie numer 10165-2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług bezprzewodowego mobilnego dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu "Aktywni w sieci".

artykuł nr 34

Ogłoszenie numer 9789-2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu "Aktywni w sieci".