artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu posiłków obiadowych i ich dostarczaniu do Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych dla Dziennego Domu Pomocy i Klubu Samopomocy działających w Gdańsku, ul. Sternicza 2.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 56.993 KB
Formularz ofertowy 37.356 KB
Wynik zapytania ofertowego 41.363 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 106.721 KB
Wynik zapytania ofertowego 28.440 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych wynikających z Kodeksu pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 86.654 KB
Pytania i odpowiedzi 29.328 KB
Wynik zapytania ofertowego 35.272 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę switchy.

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 89.159 KB
Pytania i odpowiedzi 75.313 KB
Wynik zapytania ofertowego 27.079 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na remont elewacji budynku przy ul. Wajdeloty 28A w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 70.617 KB
Przedmiar 257.386 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na usługę dostarczenia cateringu w ilości 105 porcji.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 44.259 KB
Wzór umowy 60.197 KB
Załącznik nr 1 do umowy 48.351 KB
Załącznik nr 2 do umowy 53.790 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie uroczystego spotkania firmowego o charakterze kulturalno - rekreacyjnym.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 55.847 KB
Wynik postępowania 31.729 KB
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę 810 szt. paczek żywnościowych.

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę mebli biurowych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 86.251 KB
Szacunkowa wartość zamówienia 78.734 KB
Wzór umowy 56.835 KB
Wynik postępowania 21.265 KB
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia warsztatów tworzenia gier planszowych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 186.448 KB
Wynik postępowania 22.626 KB