artykuł nr 1

Numer ogłoszenia: 315054 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego.

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia 294254-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego.

artykuł nr 3

Numer ogłoszenia 289720-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku użytkowanym przez MOPR w Gdańsku przu ul. Dyrekcyjnej 5.

artykuł nr 4

Numer ogłoszenia 151973-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 17 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 5

Numer ogłoszenia 275538-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 6

numer ogłoszenia 186456-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - pogrzebów szczątków kostnych ludzkich.

artykuł nr 7

Numer ogłoszenia 185522-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa serwera oraz zasilacza awaryjnego.

artykuł nr 8

Numer ogłoszenia 99031-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - pogrzebów szczątków kostnych ludzkich.

artykuł nr 9

Numer ogłoszenia 132476-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 10

Numer ogłoszenia 38503-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla 200 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.