artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji i poradnictwa psychologicznego w Dziale Pieczy Rodzinnej MOPR w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 227.678 KB
Wynik zapytania ofertowego 59.758 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego w Dziale Pieczy Rodzinnej MOPR w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 87.362 KB
Unieważnienie postępowania 38.545 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznej.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 130.221 KB
Wynik zapytania ofertowego 46.185 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych polegajacych na przygotowaniu posiłków obiadowych i ich dostarczeniu do Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych dla Dziennego Domu Pomocy i Klubu Samopomocy działających w Gdańsku , ul. Sternicza 2.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 68.825 KB
Formularz oferty 37.520 KB
Wynik zapytania ofertowego 195.346 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na usługę dostarczenia cateringu w ilości 114 porcji.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 57.729 KB
Wzór umowy 50.598 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych wynikających z Kodeksu pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 150.602 KB
Wynik zapytania ofertowego 69.638 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przez okres 24 miesięcy oraz dostawę urządzeń dostępowych.

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę 900 szt. paczek żywnościowych.

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę 3 dożywotnich licencji Oracle Database SE1, wsparcia: Oracle Linux, Oracle VM.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 549.371 KB
Formularz oferty 103.161 KB
Wynik zapytania ofertowego 27.268 KB
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę minibusa 9-osobowego Renault Trafic.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 122.211 KB
Wzór umowy 54.215 KB
Pytanie i odpowiedź 71.419 KB
Wynik zapytania ofertowego 33.336 KB
artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przedstawienie oferty cenowej na usługę osuszania, archiwizacji, przechowywania i obsługę dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych będących w zasobach Ośrodka.

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 222.094 KB
Pytania i odpowiedzi 106.522 KB
Wynik zapytania ofertowego 28.674 KB
artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przedstawienie oferty cenowej na usługę osuszania, archiwizacji, przechowywania i obsługę dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych będących w zasobach Ośrodka.

artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznej.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 68.063 KB
Wynik zapytania ofertowego 35.084 KB
artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu opieki dla dzieci wychowanek placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 78.876 KB
Wynik zapytania ofertowego 31.918 KB