artykuł nr 1

Numer ogłoszenia 359404-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia 348189-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie kompleksowych usług cmentarno - pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

obrazek
artykuł nr 3

Numer ogłoszenia 340580-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego.

artykuł nr 4

Numer ogłoszenia 334516-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 17 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 5

Numer ogłoszenia 314413-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa trzech samochodów osobowych typu mikrobus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

artykuł nr 6

Numer ogłoszenia 307991-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa trzech samochodów osobowych typu mikrobus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

obrazek
artykuł nr 7

Numer ogłoszenia 304760-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołaja Reja 34B w Gdańsku.

artykuł nr 8

Numer Ogłoszenia 100453-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie 400 diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych uczestników Projektu GPS - Gotowość Praca Samodzielność oraz stworzenie na ich podstawie 400 indywidualnych ścieżek reintegracji.

artykuł nr 9

Numer Ogłoszenia 88881-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie 400 diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych uczestników Projektu GPS - Gotowość Praca Samodzielność oraz stworzenie na ich podstawie 400 indywidualnych ścieżek reintegracji.

artykuł nr 10

Numer ogłoszenia 72261-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 11

Numer ogłoszenia 120318-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie 400 diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych uczesników Projektu GPS - Gotowość Praca Samodzielność oraz stworzenie na ich podstawie 400 indywidualnych ścieżek reintegracji.

artykuł nr 12

Numer ogłoszenia 91000-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego.

artykuł nr 13

Numer ogłoszenia 39593-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 14

Numer ogłoszenia 41078-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego.

artykuł nr 15

Numer ogłoszenia 13118-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku użytkowanym przez MOPR w Gdańsku przu ul. Dyrekcyjnej 5.