artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym:

1. Prowadzenie doradztwa metodycznego  dla pracowników socjalnych Centrów Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku, w sytuacji interwencyjnej w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z zaburzeniami psychicznymi.

2. Prowadzenie  doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Centrów Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu.

3. Prowadzenie Superwizji dla pracowników MOPR w Gdańsku.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych polegajacych na przygotowaniu posiłków obiadowych i ich dostarczeniu do Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych dla Dziennego Domu Pomocy i Klubu Samopomocy działających w Gdańsku , ul. Sternicza 2.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 212.547 KB
Formularz ofertowy 29.500 KB
Wynik zapytania ofertowego 190.891 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

W związku z realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku projektem "Gdański Model Autyzmu" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, zapraszamy do składania ofert dotyczących moderowania spotkań z ekspertami odpowiedzialnymi za opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.151 MB
Formularz ofertowy 323.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 75.857 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę 820 szt. paczek żywnościowych.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z realizacją projektu „GPS - Gotowość Praca Samodzielność”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia superwizji dla pracowników socjalnych i animatorów lokalnych MOPR
w Gdańsku w okresie od października 2016 r. do października 2018 r.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 287.052 KB
Formularz ofertowy 125.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 132.587 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie gdańskiego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.153 MB
Formularz ofertowy 322.500 KB
Wynik zapytania ofertowego 374.427 KB