artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Cenrum Pracy Socjalnej 2 w budynku przy ul. Gustkowicza 13.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 123.886 KB
Przedmiar robót 406.000 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na odświeżenie
i malowanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pozostałych magazynowych o łącznej powierzchni ok. 320 m2.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 123.124 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie identyfikacji potrzeb i kompetencji 35 Uczestników Projektu "Cała Naprzód I" w kontekście zawodowym (doskonalenia zawodowego oraz ustalenia kierunku działań umożliwiających Uczestnikom Projektu wejście/powrót na rynek pracy).

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.520 MB
Formularz ofertowy 141.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 143.335 KB