artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na prowadzenie doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Centrów Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku, w sytuacji interwencyjnej w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 175.622 KB
Informacja o wyniku 127.642 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na usługę polegającą na działaniach interwencyjnych w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 215.484 KB
Formularz ofertowy 78.000 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na prowadzenie doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Centrów Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku, w sytuacji interwencyjnej w miejscu zamieszkania osoby /rodziny z zaburzeniami psychicznymi”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 219.318 KB
Informacja o wyniku 168.294 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu posiłków obiadowych i ich dostarczaniu do Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych dla Dziennego Domu Pomocy i Klubu Samopomocy działających w Gdańsku ul. Sternicza 2.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 303.833 KB
Formularz ofertowy 29.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 39.500 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na odświeżenie i malowanie pomieszczeń biurowych, klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 121.256 KB
Załącznik nr 1 125.000 KB
Załącznik nr 2 204.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 127.823 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę 320 szt. paczek żywnościowych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 43.548 KB
Załącznik nr 1 45.000 KB
Załącznik nr 2 69.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 129.998 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.852 MB
Formularz ofertowy 237.500 KB
Wynik zapytania ofertowego 197.400 KB
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 1.040 szt. paczek żywnościowych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 43.995 KB
Załącznik nr 1 46.000 KB
Wzór umowy 68.500 KB
Wynik zapytania ofertowego 123.907 KB
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez zorganizowanie cyklu "społecznych próbek pracy" w przedsiębiorstwie społecznym na terenie miasta Gdańska.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.171 MB
Formularz ofertowy 145.500 KB
Wynik zapytania ofertowego 138.591 KB
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 283.608 KB
Formularz ofertowy 145.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 137.280 KB
artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia kompleksowego, dwumodułowego szkolenia zawodowego dla 6 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I”

Uwaga!

Treść formularza ofertowego została zmieniona.

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.514 MB
Formularz ofertowy 147.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 144.266 KB
artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Cenrum Pracy Socjalnej 2 w budynku przy ul. Gustkowicza 13.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 123.886 KB
Przedmiar robót 406.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 132.248 KB
artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na odświeżenie
i malowanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pozostałych magazynowych o łącznej powierzchni ok. 320 m2.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 123.124 KB
Wynik zapytania ofertowego 134.074 KB
artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie identyfikacji potrzeb i kompetencji 35 Uczestników Projektu "Cała Naprzód I" w kontekście zawodowym (doskonalenia zawodowego oraz ustalenia kierunku działań umożliwiających Uczestnikom Projektu wejście/powrót na rynek pracy).

artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.520 MB
Formularz ofertowy 141.000 KB
Wynik zapytania ofertowego 143.335 KB