artykuł nr 1

Numer ogłoszenia 630930-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych.

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia 612025-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 14 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 3

Numer ogłoszenia 610932-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie kompleksowych usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 4

Numer ogłoszenia 608077-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego.

artykuł nr 5

Numer ogłoszenia 592297-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A.

artykuł nr 6

Numer ogłoszenia 544864-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 4 w Gdańsku przy ul. Lecha 1.

artykuł nr 7

Numer ogłoszenia 530744-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 4 w Gdańsku przy ul. Lecha 1.

artykuł nr 8

Numer ogłoszenia 520468-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

artykuł nr 9

Numer ogłoszenia 34586-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo-wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii diagnostycznej.

artykuł nr 10

Numer ogłoszenia 16257-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

Przerowadzenie 230 diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych uczestników Projektu "GPS - Gotowość Praca Samodzielność".

artykuł nr 11

Numer ogłoszenia 8920-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

Przerowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań oraz wydania opinii psychologicznych.