artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
szkolenia w zakresie zarządzania projektami – Prince 2 Practitioner zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 498.317 KB
Formularz ofertowy 184.500 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu florystycznego wraz z egzaminem czeladniczym dla jednej Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 565.234 KB
Formularz ofertowy 212.500 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego na poziomie A1, A2 i B1 zakończonego certyfikacją łącznie dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu Cała Naprzód I.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 646.302 KB
Formularz ofertowy 198.500 KB
Informacja o wyniku 296.496 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego na poziomie A1, A2 i B1 zakończonego certyfikacją TELC łącznie dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu Cała Naprzód I.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 645.838 KB
Formularz ofertowy 198.500 KB
Informacja o wyniku 241.840 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu fryzjerskiego wraz z egzaminem czeladniczym dla jednej Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.843 MB
Formularz ofertowy 212.500 KB
Informacja o wyniku 238.660 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kompleksowego dwumodułowego szkolenia w zakresie zarządzania projektami dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”:
Moduł 1 – Prince2 Foundation zakończony certyfikacją;
Moduł 2 – Prince 2 Practitioner zakończony certyfikacją.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.579 MB
Formularz ofertowy 186.000 KB
Informacja o wyniku 290.480 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie identyfikacji potrzeb i kompetencji 24 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I” w kontekście zawodowym (doskonalenia zawodowego oraz ustalenia kierunku działań umożliwiających Uczestnikom Projektu wejście/powrót na rynek pracy).

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C+E i szkolenia okresowego łącznie dla 5 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 2.053 MB
Formularz ofertowy 240.000 KB
Informacja o wyniku 368.201 KB