artykuł nr 1

Numer ogłoszenia 574501-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia 557543-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A.

artykuł nr 3

Numer ogłoszenia 518559-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie badań i wydania opinii psychologicznych oraz prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego.