artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 4 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 641.442 KB
Formularz ofertowy 348.500 KB
Informacja o wyniku 281.659 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia warsztatów identyfikacji talentów (osobistych predyspozycji) i nauki zarządzania nimi dla 110 Uczestników Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 655.922 KB
Formularz ofertowy 323.000 KB
Informacja o wyniku 279.852 KB
artykuł nr 3

Zapytanie oferowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Gustkowicza 13 w Gdańsku

Załączniki:
Zapytanie_ofertowe 72.648 KB
Przedmiar_robót 242.755 KB
Formularz_oferty 20.596 KB
Informacja o wyniku 184.415 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi: edukacja specjalistów – branżowe szkolenia i warsztaty w ramach projektu: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (POWR.04.01.00-00-DI10/17) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 134.801 KB
Formularz ofertowy 107.500 KB
Informacja o wyniku 168.792 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia superwizji dla pracowników socjalnych w ramach Projektu „GPS - Gotowość Praca Samodzielność II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 413.518 KB
Formularz ofertowy 165.500 KB
Informacja o wyniku 239.561 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia superwizji dla pracowników socjalnych w ramach Projektu "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II"

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 413.766 KB
Formularz ofertowy 165.500 KB
Informacja o wyniku 238.546 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na obsługę punktu informacyjnego, punktu kancelaryjnego oraz utrzymanie porządku na posesji i w obiekcie przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 152.179 KB
Oświadczenie 25.500 KB
Formularz ofertowy 32.000 KB
Wzór umowy 46.000 KB
Informacja o wyniku 50.977 KB
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 485.647 KB
Formularz ofertowy 181.000 KB
Informacja o wyniku 294.827 KB