artykuł nr 1

Ogłoszenie Nr 583815-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Nowiny 7.

artykuł nr 2

Ogłoszenie Nr 552895-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.