artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie fryzjer zakończonego egzaminem czeladniczym  dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 196.619 KB
Formularz ofertowy 218.000 KB
Informacja o wyniku 232.447 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 3 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 579.179 KB
Formularz ofertowy 217.000 KB
Pytanie i odpowiedź 160.975 KB
Informacja o wyniku 232.885 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 640 szt. paczek żywnościowych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 92.589 KB
Załącznik nr 1 24.212 KB
Wzór umowy 35.082 KB
Informacja o wyniku 95.302 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 640 szt. paczek żywnościowych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 92.541 KB
Załącznik nr 1 62.000 KB
Wzór umowy 86.000 KB
Informacja o wyniku 95.302 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia kursu pracownika administracyjnego o dwóch poziomach zaawansowania:
1) poziom I - kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją (7 osób),
2) poziom II - kurs kadry i płace (3 osoby – spośród osób, które ukończyły poziom I)
dla opiekunów dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 203.467 KB
Formularz ofertowy 111.567 KB
Informacja o wyniku 201.675 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie zarządzania projektami Prince2®Foundation zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Uwaga!
Zmianie uległa treść zapytania ofertowego - nowy formularz ofertowy

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 275.915 KB
Formularz ofertowy 214.000 KB
Pytanie i odpowiedź 151.944 KB
Formularz ofertowy - poprawiony 214.000 KB
Informacja o wyniku 230.086 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na prowadzenie Punktu Usług Zdrowotnych (PUZ) dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin upływa 27.08.2020 r. o godz. 15:00.

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego, dwumodułowego kursu: Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją, Moduł 2 – Kurs kadry i płace dla 4 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 292.934 KB
Formularz ofertowy 230.500 KB
Informacja o wyniku 238.285 KB
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 5 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 202.821 KB
Formularz ofertowy 218.000 KB
Pytanie i odpowiedź 141.034 KB
Informacja o wyniku 199.703 KB
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie florysta zakończonego egzaminem czeladniczym dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 201.595 KB
Formularz ofertowy 219.000 KB
Informacja o wyniku 226.851 KB
artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie wizażystka/stylistka zakończonego egzaminem czeladniczym wraz z cateringiem dla 3 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 249.652 KB
Formularz ofertowy 222.500 KB
Informacja o wyniku 232.070 KB
artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Groomer – Fryzjer zwierząt” dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 203.063 KB
Formularz ofertowy 196.500 KB
Informacja o wyniku 223.298 KB
artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie jednoetapowego kursu operatora koparki jednonaczyniowej III i I klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 197.126 KB
Formularz ofertowy 217.000 KB
Informacja o wyniku 245.170 KB
artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 197.948 KB
Formularz ofertowy 217.500 KB
Informacja o wyniku 245.116 KB
artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie usługi przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej będącej w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Uwaga Oferenci!

Z uwagi na pytania dotyczące zapytania ofertowego zostaje wydłużony czas składania ofert do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 15:30.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 105.780 KB
Formularz ofertowy 133.000 KB
Wzór umowy 142.500 KB
Pytania i odpowiedzi 105.332 KB
Informacja o wyniku 146.484 KB
artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 201.459 KB
Formularz ofertowy 219.000 KB
Informacja o wyniku 233.862 KB
artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego, dwumodułowego kursu: Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją, Moduł 2 – Kurs kadry i płace dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 217.597 KB
Formularz ofertowy 226.500 KB
Informacja o wyniku 238.721 KB
artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 302.120 KB
Formularz ofertowy 216.500 KB
Informacja o wyniku 233.241 KB
artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 280.794 KB
Formularz ofertowy 216.000 KB
Informacja o wyniku 233.237 KB
artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 490.144 KB
Formularz ofertowy 216.500 KB
Informacja o wyniku 196.083 KB
artykuł nr 21

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 374.680 KB
Formularz ofertowy 216.000 KB
Informacja o wyniku 196.018 KB
artykuł nr 22

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem państwowym na operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku BVLOS oraz uprawnieniem dodatkowym MTOM25 dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 215.367 KB
Formularz ofertowy 219.500 KB
Informacja o wyniku 205.416 KB