artykuł nr 1

Ogłoszenie nr 572151-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego z licencją edukacyjną.

artykuł nr 2

Ogłoszenie nr 548415-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 3

Ogłoszenie nr 541442-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla uczestników projektu „Cała Naprzód II”.