artykuł nr 1

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Junony 2 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 72.629 KB
artykuł nr 2

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Świtezianki 21 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 73.253 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie numer 258496-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 4

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Maszynowej 10 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 72.497 KB
artykuł nr 5

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym polegającej na przyjmowaniu i doręczaniui przekazów ze świadczeniami z zakresu pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi i z zaliczkami alimentacyjnymi.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 72.339 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie numer 233794-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa paczek żywnościowo - światecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 7

Ogłoszenie numer 229227-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 8

Ogłoszenie numer 223491-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa paczek żywnościowo - światecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 9

Ogłoszenie numer 210923-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 10

Ogłoszenie numer 205592-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mięsa i produktów mięsnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 11

Ogłoszenie numer 199381-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 12

Ogłoszenie numer 2007/s 202-245424

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 13

Ogłoszenie numer 195642-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 14

Ogłoszenie numer 193133-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa paczek żywnościowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 15

Ogłoszenie numer 183641-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mięsa i produktów mięsnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 16

Ogłoszenie numer 180031-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa samochodu osobowego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 17

Ogłoszenie numer 2007/s 186-227098

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacyjnych).

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 18

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 257.623 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie numer 168611-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa i obsługa kart płatniczych przedpłaconych służących do wypłaty świadczeń.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 20

Ogłoszenie numer 155748-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa samochodu osobowego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 21

Ogłoszenie numer 152216-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 22

Ogłoszenie numer 147985-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 23

Ogłoszenie numer 136961-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 24

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 Euro

Gdańsk, dnia 21.03.2007 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134 A, 80-865 Gdańsk, tel. 520-70-00, fax. 520-70-01.Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania: 7:30 - 15:30.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.mops.gda.pl lub (odpłatnie - cena 19,00 PLN brutto) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marynarki Polskiej 134 A pok. 11 (Kancelaria Ośrodka) w godz. 9:00 - 14:00 do dnia 17.04.2007 r.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Usługa: organizacja i przeprowadzenie kolonii letnich na pojezierzu Pomorskim lub Mazurskim lub w miejscowości nadmorskiej dla 300 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. CPV: 552-40-000-4. Kolonia musi być zlokalizowana w odległości nie mniejszej niż 50 km od obwodnicy trójmiasta mierząc linii prostej.
2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany: od 26 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
* wykażą, że dysponują osobami o wymaganych kwalifikacjach;
* posiadają telefax;
* wykonali z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie o wartości równej lub większej niż cena oferty brutto;
* przedłożą program profilaktyki uzależnień dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, z godzinowym scenariuszem i ankietą ewaluacyjną;
* przedłożą program wypoczynku kulturalno - wychowawczego i sportowo - rekreacyjnego, obejmujący wszystkie warunki;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają:
1. oświadczenie Wykonawcy, iż wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. oświadczenie wykonawcy o posiadaniu telefaxu poprzez podanie w ofercie numeru;
3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy (załącznik nr 2 SIWZ);
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane z wcześniejszą datą, pod warunkiem, że urząd wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany dzień - "stan aktualny na dzień ...." przypadający na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, (podmiot zbiorowy) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.);
9. program profilaktyki uzależnień dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, z godzinowym scenariuszem i ankietą ewaluacyjną;
10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wskazanie osób, które będą realizować program profilaktyki uzależnień wraz z danymi na temat ich kwalifikacji z dołączonymi kopiami dokumentów (kserokopia dyplomu, stosowne zaświadczenia art. dyplom ukończenia studiów pedagogicznych, psychologicznych lub podyplomowych lub innych form szkoleniowych z zakresu prowadzenia zajęć grupowych socjoterapeutycznych, terapeutycznych, profilaktycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą;
11. program wypoczynku kulturalno - wychowawczego i sportowo - rekreacyjnego, obejmujący wszystkie warunki;
12. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wskazanie osób, które będą realizować program wypoczynku kulturalno - wychowawczego i sportowo - rekreacyjnego (kierownika kolonii i wychowawców) wraz z danymi na temat ich kwalifikacji z dołączonymi kopiami dokumentów (kserokopia dyplomu, stosowne zaświadczenia);
13. kopia wypełnionej karty kwalifikacyjnej obiektu (placówki wypoczynku) na lato 2007 r.;
14. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
15. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;
16. kopia dowodu wniesienia wadium;
VI. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁACENIA WADIUM w kwocie 3000,00 PLN.
VII. KRYTRIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Kryterium I: cena oferty brutto. Waga kryterium: 50%;
2. Kryterium II: dzienna stawka żywieniowa brutto w przeliczeniu na 1 dziecko. Waga kryterium: 30%;
3. Kryterium III: położenie obiektu. Waga kryterium: 5%;
4. Kryterium IV: lokalizacja obiektu. Waga kryterium: 5%;
5. Kryterium V: warunki socjalne i bytowe. Waga kryterium: 5%;
6. Kryterium VI: zaplecze do realizacji programu wypoczynku kulturalno - wychowawczego i sportowo - rekreacyjnego.
Waga kryterium: 5%.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134 A, 80-865 Gdańsk, pok. Nr 11 (Kancelaria Ośrodka).
2. Termin składania ofert: do dnia 17.04.2006 r. do godz. 10:00
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

artykuł nr 25

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane

Gdańsk, dnia 27.04.2007 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: roboty budowlane
Gdańsk: wykonanie robót remontowych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku - Etap II

Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I:ZAMAWIAJĄCY
I. 1. Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do kontaktów: Jan Korenik, ul. Marynarki Polskiej 134a lok. 106, 80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, fax 058 5207001, e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mops.gda.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, Jan Korenik, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134A, Kancelaria og, 80-865 Gdańsk, woj. Pomorskie, tel. 520-70-12, fax 520-70-01, e-mail: j.korenik@mops.gda.pl, www.mops.gda.pl.
2. Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ochrona socjalna.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1. Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót remontowych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku - Etap I.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie instalacji elektrycznych teletechnicznych oraz wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach I pietra, parteru i łącznika budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25. Zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Oświadczenie wykonawcy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.31.00.00, 45.31.43.10, 45.31.57.00, 45.42.10.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2. Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Określona w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach :183
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1. Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadiumw kwocie 4000,00PLN.
2. Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
1. Spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) udokumentują zakończenie w ciągu ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania, tj. dniem ukazania sięogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie ZamówieńPublicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jjest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegającej na budowie, rozbudowie adaptacji lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 2000m3 oraz wartości powyżej 600000 zł;
b) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania budową wszelkich budynków i budowli o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, posaiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu budów i przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą , na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualna (aktualne) informacja (informacje) z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie (zaświadczenia) właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) wykaz wykonanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o kubaturze co najmniej 2000 m3 i wartości brutto większej niż 600000 zł;
7) dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w pkt 6, zostały wykonane z należytą starannością;
8) dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz zaświadczenia potwierdzające jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
9) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1. Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2. Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3. Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.gda.pl.
Opłata: 19 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelewem lub w kasie zamawiającego
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2007 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.05.2007, godzina 10:15, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, sala nr 101.
SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
V. 1. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2. Informacje dodatkowe:
3. Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25.04.2007.

artykuł nr 26

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa oryginalnych środków czystości.

artykuł nr 27

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane

Gdańsk, dnia 05.06.2007 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: roboty budowlane
Gdańsk: wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Dziennego Domu Pomocy przy ul. Sterniczej 2 w Gdańsku- ETAP V

Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I:ZAMAWIAJĄCY
I. 1. Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do kontaktów: Jan Korenik, ul. Marynarki Polskiej 134a lok. 106, 80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, fax 058 5207001, e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mops.gda.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, Jan Korenik, ul. Marynarki Polskiej 134a Kancelaria ogólna, 80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 520- 70 -00, fax 520-70-01, e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl, www.mops.gda.pl.
2. Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ochrona socjalna.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1. Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Dziennego Domu Pomocy przy ul. Sterniczej 2 w Gdańsku- ETAP V. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gdańsk, ul. Sternicza 2. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na montażu dźwigu osobowego i wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku przy ul. Sterniczej 2. Zakres robót okreslają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Oświadczenie wykonawcy. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.31.00.00. 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2. Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Określona w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 15.12.2007
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
1. Spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby udokumentował zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie), przynajmniej 3 (trzy) remonty w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, każde o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej i przynależącego do Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz ofertą, na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) wykaz wykonanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 (trzech) remontów w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, każde o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł
4) dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w pkt 3, zostały wykonane z należytą starannością;
5) dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz zaświadczenia potwierdzające jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
6) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
7) kosztorys ofertowy;
8) zaakceptowany wzór umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.gda.pl.
Opłata: 19 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelewem lub w kasie zamawiającego
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2007 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.07.2007, godzina 10:15, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, sala nr 101.
SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
Informacje dodatkowe:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01.06.2007.

artykuł nr 28

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów.

artykuł nr 29

Ogłoszenie numer 101748-2007

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa i obsługa kart płatniczych przedpłacowych służących do wypłaty świadczeń.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 30

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa artykułów biurowych.

artykuł nr 31

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa dożywotnych licencji na 300 stanowisk do autorskiego oprogramowania system elektronicznego obiegu spraw i dokumentów M-dok, licencji na bazę danych, licencji na program do OCR, 5 bezpiecznych podpisów elektronicznych kwalifikowanych oraz usługę szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi i asystę techniczną Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.

artykuł nr 32

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa mebli.

artykuł nr 33

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa oryginalnych tuszy, tonerów taśm barwiących do drukarek, kserokopiarek i telefaksów.

artykuł nr 34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 Euro

Gdańsk, dnia 16.04.2007 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, 80 - 865 Gdańsk, tel.: 520-70-00, fax: 520-70-01 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych:
II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.mops.gda.pl lub dostępna odpłatnie w siedzibie zamawiającego, ul. Marynarki Polskiej 134 A, w pokoju nr 11, w godz. 9 - 14. Cena 8,00 zł brutto.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w niewielkich ilościach produktów mleczarskich (CPV 15500000-3), różnych produktów spożywczych (CPV 15800000-6) warzyw i owoców (CPV 01121000-1, 01131000-4) zgrupowanych według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- liczba zadań:12.
VI. Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VII. Termin realizacji zamówienia: od 2 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r..
VIII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
IX. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
X. Wykonawcy nie wnoszą wadium
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena - 97 %.
2. Długość okresu niezmienności ceny-3 %.
XII. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku w pokoju nr 11 (Kancelaria).
Termin składnia ofert upływa dnia 14 marca 2007 r. o godzinie 10:00.
XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

artykuł nr 35

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Filii V MOPS w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 682.731 KB
artykuł nr 36

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Wykonanie remontu dźwigu osobowego w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 559.164 KB