artykuł nr 1

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym polegającej na przyjmowaniu i doręczaniui przekazów ze świadczeniami z zakresu pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi i z zaliczkami alimentacyjnymi.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 82.425 KB
artykuł nr 2

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Maszynowej 10 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 82.697 KB
artykuł nr 3

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Junony 2 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 82.980 KB
artykuł nr 4

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Świtezianki 21 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 83.248 KB
artykuł nr 5

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Stanisława Hebanowskiego 79 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 84.269 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie numer 378509-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Gdańska, podczas prowadzonych szkoleń w ramach projektu "RAZEM DLA SIEBIE, RAZEM DLA INNYCH" tzn. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników szkoleń.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 7

Ogłoszenie numer 378749-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 8

Ogłoszenie numer 325155-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Gdańska, podczas prowadzonych szkoleń w ramach projektu "RAZEM DLA SIEBIE, RAZEM DLA INNYCH" tzn. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników szkoleń.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 9

Ogłoszenie numer 308895-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa 1000 szt. paczek żywnościowo - świątecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 10

Ogłoszenie numer 308705-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa serwera, komputerów i akcesoriów komputerowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 11

Ogłoszenie numer 304323-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach południowego skrzydła budynku przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 12

Ogłoszenie numer 294349-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 13

Ogłoszenie numer 287633-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 14

Ogłoszenie numer 277461-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa paczek żywnościowo - wigilijnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 15

Ogłoszenie numer 2008/s 204-271319

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacyjnych).

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 16

Ogłoszenie numer 275583-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa paczek żywnościowo - świątecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 17

Ogłoszenie numer 258551-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie termoizolacji budynku wraz z remontem wentulacji. Etap I - Docieplenie stropodachu wraz z udrożnieniem wentylacji grawitacyjnej i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem wentylatorów dachowych w budynku MOPS w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134A.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 18

Ogłoszenie numer 216675-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 19

Ogłoszenie numer 211583-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 20

Ogłoszenie numer 210139-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług przesyłu danych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 21

Ogłoszenie numer 217646-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remopntowych i instalacyjnych w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 22

Ogłoszenie numer 215090-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 23

Ogłoszenie numer 164650-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa komputerów przenośnych i drukarek.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 24

Ogłoszenie numer 164136-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie remontu i adaptacji budynku położonego w Gdańsku - Olszynce przy ul. Modrej 69B na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 25

Ogłoszenie numer 162729-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 26

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych.

artykuł nr 27

Ogłoszenie numer 124372-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 28

Ogłoszenie numer 109320-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacyjnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 29

Ogłoszenie numer 95951-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 30

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Stanisława Hebanowskiego 79 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 71.915 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie numer 70648-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla 300 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 32

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów.

artykuł nr 33

Ogłoszenie numer 28446-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drugiej części budynku po byłym POM przy ul. Kisielewskiego 12 w Gdańsku dla potrzeb realizacji zadań pomocy społecznej - dwie świetlice środowiskowe i dwa mieszkania chronione.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 34

Ogłoszenie numer 25477-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa serwera komputerowego, oprogramowania i akcesoriów.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 35

Ogłoszenie numer 6863-2008

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.