artykuł nr 1

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym polegającej na przyjmowaniu i doręczaniui przekazów ze świadczeniami z zakresu pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi i z zaliczkami alimentacyjnymi.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 78.436 KB
artykuł nr 2

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Świtezianki 21 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 78.404 KB
artykuł nr 3

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Hebanowskiego Stanisława 79 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 79.068 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie numer 432948-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Modrej i przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Modrej 69B w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 5

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Maszynowej 10 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 78.035 KB
artykuł nr 6

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Junony 2 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 78.372 KB
artykuł nr 7

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Dostawa komputerów, serwera, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

artykuł nr 8

Ogłoszenie numer 421100-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług gastronomicznych dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wajdeloty 28A, Dziennego Domu Pomocy przy ul. Sterniczej 2, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28A, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7, dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej, dla uczestników imprez okolicznościowych oraz prowadzenie na bazie kuchni treningu dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 9

Ogłoszenie numer 377622-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa 633 szt. paczek świątecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 10

Ogłoszenie numer 2009/S 206-296329

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 11

Ogłoszenie numer 362368-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa 1500 szt. paczek żywnościowo - świątecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 12

Ogłoszenie numer 2009/S 197-283284

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacyjnych).

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 13

Ogłoszenie numer 334356-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 14

Ogłoszenie numer 331038-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku zamieszkania zbiorowego dla Młodzieżowego Ośrodka Readaptacji Społecznej przy ul. Modrej 69B w Gdańsku - Olszynce.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 15

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych.

artykuł nr 16

Ogłoszenie numer 189954-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 17

Ogłoszenie numer 186630-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na zainstalowaniu dźwigu platformowego (dostawa i montaż) wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 18

Ogłoszenie numer 158156-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót wykończeniowych oraz wynikających z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w budynku położonym w Gdańsku - Olszynce przy ul. Modrej 69B przeznaczonego na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 19

Ogłoszenie numer 145682-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 20

Ogłoszenie numer 111880-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla 300 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 21

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów.

artykuł nr 22

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Usługa szkoleniowa "Obsługa maszyn czyszcząco - sprzątających w ramach projektu "Razem dla siebie, razem dla innych".

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 82.493 KB
artykuł nr 23

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Usługa szkoleniowa w zawodzie remontowo - budowlanym w ramach projektu "Razem dla siebie, razem dla innych".

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 82.459 KB
artykuł nr 24

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Usługa w zakresie oprogramowania polegającego na przeprowadzeniu procesu technicznego scalania danych znajdujących się we wszystkich bazach danych programu Oprogramowania Użytkowego Pomost wykorzystywanych w MOPS w Gdańsku oraz przygotowania procedur umożliwiających usuwanie duplikacji rodzin oraz obiektów z tymi rodzinami powiązanych.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 81.660 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie numer 51244-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacyjnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 26

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Usługa szkoleniowa "Wizaż i stylizacja paznokcia" w ramach projektu "Razem dla siebie, razem dla innych".

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 81.673 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie numer 3344-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 28

Ogłoszenie numer 19260-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Modrej i przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Modrej 69B w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.