artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: radca prawny - koordynator Zespołu Radców Prawnych w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej - 1 etat, umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 60.553 KB
Wynik naboru 31.474 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Dziale Księgowości - 1 etat, umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 61.415 KB
Wynik naboru 29.736 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Pieczy Rodzinnej - 1 etat, umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 63.118 KB
Wynik naboru 22.581 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor w Zespole Dofinansowań w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych - umowa o pracę na czas określony (do 31.03.2016 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 61.847 KB
Wynik naboru 32.168 KB
artykuł nr 5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poszukuje osoby do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia zajęć z tworzenia i pisania bloga w ramach umowy zlecenia w projekcie "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Załączniki:
Ogłoszenie 79.559 KB
Wynik rekrutacji 32.566 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych - umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 72.965 KB
Wynik naboru 32.040 KB
artykuł nr 7

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poszukuje osoby do wykonywania zadań w charakterze: animatora pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w ramach umowy zlecenia w projekcie "Edukacja - Praca - Mieszkanie II" dofinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

Załączniki:
Ogłoszenie 56.363 KB
Wynik rekrutacji 33.452 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi - goniec w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (umowa o pracę na czas określony - 1 rok)

UWAGA!!!

Termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dn. 21 lipca 2014 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 66.243 KB
Wynik naboru 32.496 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych - 4 etaty, umowa o pracę na czas określony (do 31.12.2014 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 65.280 KB
Wynik naboru 35.791 KB
Dodatkowa informacja o wyniku naboru 32.748 KB
artykuł nr 10

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poszukuje osoby do wykonywania zadań w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia w projekcie "Start w dorosłość", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 105.920 KB
Wynik rekrutacji 32.582 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Dofinansowań w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych - 2 etaty, umowa o pracę na czas określony (do 30.06.2016 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 52.177 KB
Wynik naboru 38.988 KB
artykuł nr 12

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 49.962 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. administracyjno - biurowych i przyjmowania wniosków w Zespole Świadczeń Centrum Pracy Socjalnej 6 - umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 55.149 KB
Wynik naboru 24.405 KB
artykuł nr 14

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poszukuje osoby do wykonywania zadań w charakterze dozorcy/opiekuna obiektu klubu w ramach umowy zlecenia w projekcie "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Załączniki:
Ogłoszenie 76.163 KB
Wynik rekrutacji 24.268 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych w ramach umowy zlecenia w projekcie "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 77.435 KB
Wynik naboru 28.613 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. obsługi programu PŁATNIK w Dziale Księgowości

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 46.806 KB
Wynik naboru 20.610 KB
artykuł nr 17

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu utworzenia zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 46.953 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/informatyk stanowisko ds. zarządzania systemem informatycznym w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 50.119 KB
Wynik naboru 19.541 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 48.230 KB
Wynik naboru 18.823 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista/starszy specjalista samodzielne stanowisko ds. kierunków rozwoju - umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.182 KB
Wynik naboru 20.313 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/informatyk stanowisko ds. zarządzania systemem informatycznym w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (ZSI - SR/FA)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 49.645 KB
Wynik naboru 19.880 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/informatyk stanowisko ds. zarządzania systemem informatycznym w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (ZSI - OTAGO)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 48.210 KB
Wynik naboru 19.920 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. ekonomicznych w Dziale ds. Seniorów

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 42.482 KB
Unieważnienie naboru 26.535 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w ramach umowy zlecenia w projekcie "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 70.230 KB
Wynik naboru 27.348 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w ramach umowy zlecenia w projekcie "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 70.042 KB
Wynik naboru 26.638 KB