artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: od inspektora do starszego specjalisty stanowisko ds. innowacji społecznej (1 etat, umowa o pracę, stanowisko uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 191.586 KB
Wynik naboru 120.562 KB
artykuł nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 191.192 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o poszukiwniu ekspertów do opracowania i konsultacji kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem w projekcie "Gdański Model Autyzmu" w ramach umowy zlecenie

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 210.471 KB
Wynik naboru 198.665 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Dofinansowań w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 209.170 KB
Wynik naboru 71.646 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik Centrum Pracy Socjalnej 1 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 192.856 KB
Wynik naboru 70.155 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant pedagog/konsultant psycholog w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 31.10.2018 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 194.260 KB
Wynik naboru 71.518 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: podinspektor/inspektor w Dziale Kierunków Rozwoju (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 206.449 KB
Wynik naboru 70.081 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: opiekun w Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych "Pod Cisem" (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 287.314 KB
Wynik naboru 71.960 KB
artykuł nr 9

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 191.380 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. gospodarowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Zespole Informatyków w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 209.697 KB
Wynik naboru 120.855 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. gospodarki materiałowej i transportu w Dziale Techniczno - Administracyjnym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 288.222 KB
Wynik naboru 121.407 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor w Zespole Obsługi Finansowej w Dziale Pieczy Rodzinnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 286.766 KB
Wynik naboru 70.582 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej w Zespole Informatyków w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 62.122 KB
Wynik naboru 119.524 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. obsługi prawnej w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 191.065 KB
Wynik naboru 120.550 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy - starsza księgowa/starszy księgowy w Zespole Wydatków i Likwidatury w Dziale Księgowości (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 74.228 KB
Wynik naboru 118.573 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik w Dziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.051 KB
Wynik naboru 22.772 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Planowania i Sprawozdawczości (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 207.820 KB
Wynik naboru 70.829 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Dziale Księgowości (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 207.267 KB
Wynik naboru 118.647 KB
artykuł nr 19

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 195.189 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o poszukiwniu ekspertów do opracowania i konsultacji modelu świadczenia opieki środowiskowej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w ramach umowy o dzieło

Termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dn. 16 maja 2016 r.

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 225.920 KB
Wynik naboru 200.999 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie na stanowisko pomocnicze i obsługi - goniec w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (2 etaty, umowa o pracę na czas określony do 31.12.2016 r.)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dn. 31 maja 2016 r.

artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor w Zespole Dofinansowań w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych - umowa o pracę na 0,5 etatu, na czas określony (12 miesięcy)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 212.289 KB
Wynik naboru 72.612 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi prawnej w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Dziale Księgowości (1 etat, umowa o pracę)

UWAGA!!!

Termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dn. 10 maja 2016 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 209.650 KB
Wynik naboru 80.331 KB
artykuł nr 25

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 195.924 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor w Zespole Obsługi Finansowej w Dziale Pieczy Rodzinnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 294.329 KB
Wynik naboru 22.358 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/pedagog - animator lokalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność" (2 etaty, umowa o pracę na czas określony - do 31.10.2018 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 62.007 KB
Wynik naboru 24.875 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Dziale Księgowości (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 62.691 KB
Wynik naboru 122.961 KB
artykuł nr 29

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 60.143 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Obsługi Finansowej w Dziale Pieczy Rodzinnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 290.930 KB
Wynik naboru 31.206 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świadczeń w Centrum Pracy Socjalnej 5 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 293.525 KB
Wynik naboru 122.345 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych "Pod Cisem" (0,5 etatu, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 71.506 KB
Wynik naboru 122.513 KB