artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Pracy Socjalnej 4 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 200.037 KB
Wynik naboru 72.266 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 290.399 KB
Wynik naboru 71.390 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.789 KB
Wynik naboru 71.981 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.635 KB
Wynik naboru 71.460 KB
artykuł nr 6

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 195.813 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 212.208 KB
Wynik naboru 72.055 KB
artykuł nr 8

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 229.404 KB
Wynik naboru 100.667 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 248.469 KB
Wynik naboru 121.256 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 290.847 KB
Wynik naboru 70.930 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.659 KB
Wynik naboru 72.143 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: psycholog stażysta/konsultant psycholog/pedagog stażysta/konsultant pedagog w projekcie „Cała Naprzód I” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 30.06.2018 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 399.262 KB
Wynik naboru 122.982 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.868 KB
Wynik naboru 71.768 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.273 KB
Wynik naboru 122.691 KB
artykuł nr 15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie pośrednictwa pracy dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I” w formie umowy cywilnoprawnej

Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2017 r.

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 489.509 KB
Rozstrzygnięcie 205.476 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Umieszczania w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 212.488 KB
Wynik naboru 121.615 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.141 KB
Wynik naboru 71.514 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: koordynator projektu w projekcie "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 30.09.2020 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.927 KB
Wynik naboru 72.111 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w projekcie "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" (0,5 etatu - 1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 30.09.2020 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.613 KB
Wynik naboru 70.683 KB
artykuł nr 20

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie pośrednictwa pracy dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I” w formie umowy cywilnoprawnej

Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2017 r.

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 490.965 KB
Rozstrzygnięcie 191.672 KB
artykuł nr 21

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 195.996 KB
Informacja o wyniku 122.429 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 215.774 KB
Wynik naboru 123.493 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.082 KB
Wynik naboru 120.882 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Administracyjnego w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.493 KB
Wynik naboru 71.579 KB
artykuł nr 25

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 195.175 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.979 KB
Wynik naboru 119.787 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej wraz z powierzeniem zadań koordynatora Zespołu Usług i Świadczeń w Centrum Pracy Socjalnej 6 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 278.966 KB
Wynik naboru 123.724 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.255 KB
Wynik naboru 72.164 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świadczeń w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 291.534 KB
Wynik naboru 71.430 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.597 KB
Wynik naboru 119.423 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na ekspertów do opracowania i konsultacji kompleksowego modelu wdrażania mechanizmu obligacji społecznych w obszarze rozwiązań problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska w projekcie "Zadłużeni w obligacjach" realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy zlecenie

Termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dn. 3 lipca 2017 r. do godziny 15.30.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 371.092 KB
Wynik naboru 290.310 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Centrum Pracy Socjalnej 5 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 280.687 KB
Wynik naboru 72.627 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.610 KB
Wynik naboru 71.868 KB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.034 KB
Wynik naboru 72.298 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.717 KB
Wynik naboru 100.001 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.915 KB
Wynik naboru 70.089 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.260 KB
Wynik naboru 71.820 KB
artykuł nr 38

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.108 KB
Wynik naboru 70.433 KB
artykuł nr 39

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: psycholog stażysta/konsultant psycholog w projekcie "Cała Naprzód I" (2 etaty, umowa o pracę na czas określony - do 30.06.2018 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.839 KB
Wynik naboru 124.498 KB
artykuł nr 40

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 194.929 KB
Wynik naboru 69.809 KB
artykuł nr 41

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.880 KB
Wynik naboru 71.938 KB
artykuł nr 42

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.628 KB
Wynik naboru 119.828 KB
artykuł nr 43

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 44

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Zespole Informacji i Obsługi Centrum Pracy Socjalnej 9 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 276.579 KB
Wynik naboru 72.286 KB
artykuł nr 45

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 191.334 KB
artykuł nr 46

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik Centrum Pracy Socjalnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 192.372 KB
Wynik naboru 68.935 KB