artykuł nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa na zastępstwo w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 252.704 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 201.530 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.827 KB
artykuł nr 4

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 210.949 KB
artykuł nr 5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 247.070 KB