artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.869 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.432 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.574 KB
Wynik naboru 70.595 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.782 KB
Wynik naboru 72.508 KB
artykuł nr 5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 243.218 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.982 KB
Wynik naboru 69.976 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Pracy Socjalnej 4 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.432 KB
Wynik naboru 72.151 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.032 KB
Wynik naboru 69.976 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.670 KB
Wynik naboru 71.028 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.311 KB
Wynik naboru 72.525 KB
artykuł nr 11

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie weryfikacji pod kątem ekonomicznym opracowanego modelu wdrażania obligacji społecznych w obszarze rozwiązań problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy zlecenie

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 346.890 KB
Wynik naboru 219.946 KB
artykuł nr 12

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa na zastępstwo w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 252.704 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 201.530 KB
Wynik naboru 123.202 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.827 KB
Wynik naboru 118.963 KB
artykuł nr 15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 210.949 KB
artykuł nr 16

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 247.070 KB
Wynik naboru 72.341 KB