artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (2 etaty umowa o pracę, 1 etat umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.415 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 232.504 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 194.511 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent(-ka)/podinspektor(-ka)/inspektor(-ka) w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 158.607 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.930 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.227 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant/pracownik socjalny stanowisko ds. pracy z cudzoziemcami (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 252.333 KB
Wynik naboru 55.655 KB
artykuł nr 8

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.514 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.860 KB
Wynik naboru 55.500 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.116 KB
Wynik naboru 55.525 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent(-ka)/podinspektor(-ka)/inspektor(-ka) w Wydziale Aktywizacji (umowa o pracę dla dwóch osób w wymiarze 1 etat, 0,5 etatu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 159.227 KB
Wynik naboru 92.663 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant/pracownik socjalny stanowisko ds. pracy z cudzoziemcami (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 253.149 KB
Wynik naboru 57.576 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.307 KB
Wynik naboru 55.510 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.511 KB
Wynik naboru 55.477 KB
artykuł nr 15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.943 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent(-ka)/podinspektor(-ka)/inspektor(-ka) w Referacie Rehabilitacji w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.280 KB
Wynik naboru 59.229 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 301.927 KB
Wynik naboru 55.589 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka) w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.223 KB
Wynik naboru 88.806 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 371.639 KB
Wynik naboru 55.551 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowę o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.328 KB
Wynik naboru 89.113 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 162.113 KB
Wynik naboru 58.462 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka) w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.339 KB
Wynik naboru 89.879 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 294.607 KB
Wynik naboru 56.234 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną w Zespole Umieszczania w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.278 KB
Wynik naboru 86.125 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 252.197 KB
Wynik naboru 56.184 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog, specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej w ramach Projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (3 etaty, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.03.2023 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 209.503 KB
Wynik naboru 96.221 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej (2 etaty, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.000 KB
Wynik naboru 90.470 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowę o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.655 KB
Wynik naboru 91.597 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 232.722 KB
Wynik naboru 55.726 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 276.980 KB
Wynik naboru 56.313 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/starszy księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.631 KB
Wynik naboru 86.718 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 301.291 KB
Wynik naboru 55.968 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Pracy Socjalnej 7 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.926 KB
Wynik naboru 57.733 KB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Rehabilitacji w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.628 KB
Wynik naboru 57.566 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 251.380 KB
Wynik naboru 56.942 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.376 KB
Wynik naboru 56.096 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/starszy księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.408 KB
Wynik naboru 85.920 KB
artykuł nr 38

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 298.135 KB
Wynik naboru 86.003 KB
artykuł nr 39

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 255.805 KB
Wynik naboru 56.148 KB
artykuł nr 40

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej (1 etat; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 278.337 KB
Wynik naboru 57.871 KB
artykuł nr 41

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu (0,4 etatu; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 248.792 KB
Wynik naboru 89.535 KB
artykuł nr 42

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.565 KB
Wynik naboru 56.965 KB
artykuł nr 43

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.558 KB
Wynik naboru 58.162 KB
artykuł nr 44

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/starszy księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 117.533 KB
Wynik naboru 86.042 KB
artykuł nr 45

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 117.075 KB
artykuł nr 46

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 231.980 KB
Wynik naboru 88.347 KB
artykuł nr 47

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.878 KB
Wynik naboru 56.251 KB
artykuł nr 48

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 301.629 KB
Wynik naboru 55.545 KB
artykuł nr 49

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.763 KB
Wynik naboru 57.006 KB
artykuł nr 50

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Samodzielnym Referacie Usług (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 159.129 KB
Wynik naboru 90.852 KB
artykuł nr 51

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 169.019 KB
Wynik naboru 56.576 KB
artykuł nr 52

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 185.369 KB
Wynik naboru 57.771 KB
artykuł nr 53

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.563 KB
Wynik naboru 57.603 KB
artykuł nr 54

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.976 KB
artykuł nr 55

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 168.844 KB
Wynik naboru 85.393 KB
artykuł nr 56

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Referacie Rehabilitacji w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.181 KB
Wynik naboru 59.039 KB
artykuł nr 57

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.360 KB
artykuł nr 58

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Samodzielnym Referacie Reintegracji (1 etat, zatrudnienie w systemie pracy równoważnym)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.895 KB
artykuł nr 59

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.117 KB
Wynik naboru 59.589 KB
artykuł nr 60

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik Centrum Pracy Socjalnej (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.204 KB
Wynik naboru 59.336 KB
artykuł nr 61

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

INFORMACJA 
o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista 
w Wydziale Spraw Pracowniczych 
(1 etat, umowa o pracę)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że z przyczyn organizacyjnych  na skutek zmian w strukturze Wydziału Spraw Pracowniczych nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24-02-2021 został anulowany.
W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy wszystkich aplikujących. Ponadto informujemy, że aplikacje zostaną Państwu zwrócone.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.396 KB
artykuł nr 62

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etet, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.689 KB
Wynik naboru 92.601 KB
artykuł nr 63

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 164.880 KB
Wynik naboru 58.235 KB
artykuł nr 64

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.932 KB
Wynik naboru 66.924 KB
artykuł nr 65

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Usług (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 159.570 KB
Wynik naboru 90.125 KB