artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowę o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.616 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 232.722 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 276.980 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/starszy księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.631 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 301.291 KB
Wynik naboru 55.968 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Pracy Socjalnej 7 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.926 KB
Załącznik 57.733 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Rehabilitacji w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.628 KB
Wynik naboru 57.566 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 251.380 KB
Wynik naboru 56.942 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.376 KB
Wynik naboru 56.096 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/starszy księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.408 KB
Wynik naboru 85.920 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 298.135 KB
Wynik naboru 86.003 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 255.805 KB
Wynik naboru 56.148 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej (1 etat; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 278.337 KB
Wynik naboru 57.871 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu (0,4 etatu; umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 248.792 KB
Wynik naboru 89.535 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.565 KB
Wynik naboru 56.965 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.558 KB
Wynik naboru 58.162 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/starszy księgowy w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 117.533 KB
Wynik naboru 86.042 KB
artykuł nr 18

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 117.075 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 231.980 KB
Wynik naboru 88.347 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.878 KB
Wynik naboru 56.251 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator projektu - starszy inspektor/specjalista (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 301.629 KB
Wynik naboru 55.545 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.763 KB
Wynik naboru 57.006 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Samodzielnym Referacie Usług (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 159.129 KB
Wynik naboru 90.852 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 169.019 KB
Wynik naboru 56.576 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 185.369 KB
Wynik naboru 57.771 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.563 KB
Wynik naboru 57.603 KB
artykuł nr 27

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.976 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 168.844 KB
Wynik naboru 85.393 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Referacie Rehabilitacji w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.181 KB
Wynik naboru 59.039 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.360 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Samodzielnym Referacie Reintegracji (1 etat, zatrudnienie w systemie pracy równoważnym)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.895 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.117 KB
Wynik naboru 59.589 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik Centrum Pracy Socjalnej (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.204 KB
Wynik naboru 59.336 KB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

INFORMACJA 
o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista 
w Wydziale Spraw Pracowniczych 
(1 etat, umowa o pracę)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że z przyczyn organizacyjnych  na skutek zmian w strukturze Wydziału Spraw Pracowniczych nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24-02-2021 został anulowany.
W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy wszystkich aplikujących. Ponadto informujemy, że aplikacje zostaną Państwu zwrócone.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.396 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etet, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.689 KB
Wynik naboru 92.601 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 164.880 KB
Wynik naboru 58.235 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.932 KB
Wynik naboru 66.924 KB
artykuł nr 38

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Usług (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 159.570 KB
Wynik naboru 90.125 KB