artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę, zadaniowy czas pracy)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.663 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 176.426 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.083 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.724 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.032 KB
Wynik naboru 61.185 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.356 KB
Wynik naboru 57.691 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.867 KB
Wynik naboru 56.506 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.998 KB
Wynik naboru 57.110 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(ka)/inspektor(ka) w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.268 KB
Wynik naboru 58.449 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.179 KB
Wynik naboru 90.937 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Referatu Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.176 KB
Wynik naboru 90.396 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 115.083 KB
Wynik naboru 88.870 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.510 KB
Wynik naboru 90.435 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.413 KB
Wynik naboru 89.521 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka/starszy/a inspektor/ka ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.028 KB
Wynik naboru 60.210 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w Zespole Dochodów w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.035 KB
Wynik naboru 85.553 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.618 KB
Wynik naboru 59.118 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa w celu uzupełnienia zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 157.224 KB
artykuł nr 19

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.523 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka/starszy/a inspektor/ka ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.886 KB
Wynik naboru 59.912 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.446 KB
Wynik naboru 58.987 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w Zespole Dochodów w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.197 KB
Wynik naboru 88.413 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.563 KB
Wynik naboru 58.048 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pracy z cudzoziemcami (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 276.704 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 152.567 KB
Wynik naboru 56.795 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 194.459 KB
Wynik naboru 89.494 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w Zespole Dochodów w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.644 KB
Wynik naboru 87.340 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (1 etat umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.706 KB
artykuł nr 29

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.190 KB