artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Koordynowania Usług w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 160.205 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Dziennego Pobytu w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.642 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy w Referacie Windykacji w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 151.635 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.115 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.229 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Koordynowania Usług w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 167.564 KB
Wynik naboru 91.480 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy w Referacie Windykacji w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 149.181 KB
Wynik naboru 88.744 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.631 KB
Wynik naboru 55.455 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. profilaktyki w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 162.946 KB
Wynik naboru 56.408 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Dziennego Pobytu w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.252 KB
Wynik naboru 55.575 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy w Referacie Windykacji w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.854 KB
Wynik naboru 86.149 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.307 KB
Wynik naboru 58.787 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Dziennego Pobytu w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.161 KB
Wynik naboru 56.361 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. profilaktyki w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 296.854 KB
Wynik naboru 57.154 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Koordynowania Usług w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 296.325 KB
Wynik naboru 90.113 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 281.342 KB
Wynik naboru 55.662 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Pomocy Instytucjonalnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 283.684 KB
Wynik naboru 56.853 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy w Referacie Windykacji w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.898 KB
Wynik naboru 88.115 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świadczeń w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 158.963 KB
Wynik naboru 233.113 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 184.779 KB
Wynik naboru 238.146 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.751 KB
Wynik naboru 55.746 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. profilaktyki w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.286 KB
Wynik naboru 93.526 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Referatu Dziennego Pobytu w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.658 KB
Wynik naboru 57.940 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Dziennego Pobytu w Wydziale Integracji i Profilaktyki (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.260 KB
Wynik naboru 57.646 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Koordynowania Usług w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 166.419 KB
Wynik naboru 169.978 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.887 KB
Wynik naboru 57.104 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.612 KB
Wynik naboru 57.260 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 165.795 KB
Wynik naboru 56.370 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.079 KB
Wynik naboru 94.281 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.207 KB
Wynik naboru 55.483 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.641 KB
Wynik naboru 58.493 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Zespole Dochodów w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 183.974 KB
Wynik naboru 88.642 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.683 KB
Wynik naboru 57.810 KB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.646 KB
Wynik naboru 90.945 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.968 KB
Wynik naboru 57.889 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. programów w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.534 KB
Wynik naboru 91.604 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. bhp i ppoż. w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.108 KB
Wynik naboru 90.129 KB
artykuł nr 38

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 152.835 KB
Wynik naboru 56.963 KB
artykuł nr 39

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.648 KB
Wynik naboru 60.108 KB
artykuł nr 40

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.751 KB
Wynik naboru 56.083 KB
artykuł nr 41

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Usług (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 151.450 KB
Wynik naboru 90.332 KB
artykuł nr 42

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.854 KB
Wynik naboru 90.204 KB
artykuł nr 43

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.023 KB
Wynik naboru 57.611 KB
artykuł nr 44

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.329 KB
Wynik naboru 57.307 KB
artykuł nr 45

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę, zadaniowy czas pracy)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.663 KB
Wynik naboru 87.729 KB
artykuł nr 46

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 176.426 KB
Wynik naboru 57.929 KB
artykuł nr 47

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.083 KB
Wynik naboru 85.568 KB
artykuł nr 48

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.724 KB
Wynik naboru 57.115 KB
artykuł nr 49

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.032 KB
Wynik naboru 61.185 KB
artykuł nr 50

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.356 KB
Wynik naboru 57.691 KB
artykuł nr 51

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.867 KB
Wynik naboru 56.506 KB
artykuł nr 52

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.998 KB
Wynik naboru 57.110 KB
artykuł nr 53

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(ka)/inspektor(ka) w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.268 KB
Wynik naboru 58.449 KB
artykuł nr 54

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.179 KB
Wynik naboru 90.937 KB
artykuł nr 55

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Referatu Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.176 KB
Wynik naboru 90.396 KB
artykuł nr 56

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 115.083 KB
Wynik naboru 88.870 KB
artykuł nr 57

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.510 KB
Wynik naboru 90.435 KB
artykuł nr 58

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.413 KB
Wynik naboru 89.521 KB
artykuł nr 59

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka/starszy/a inspektor/ka ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.028 KB
Wynik naboru 60.210 KB
artykuł nr 60

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w Zespole Dochodów w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.035 KB
Wynik naboru 85.553 KB
artykuł nr 61

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.618 KB
Wynik naboru 59.118 KB
artykuł nr 62

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa w celu uzupełnienia zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 157.224 KB
artykuł nr 63

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.523 KB
artykuł nr 64

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka/starszy/a inspektor/ka ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.886 KB
Wynik naboru 59.912 KB
artykuł nr 65

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.446 KB
Wynik naboru 58.987 KB
artykuł nr 66

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w Zespole Dochodów w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.197 KB
Wynik naboru 88.413 KB
artykuł nr 67

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.563 KB
Wynik naboru 58.048 KB
artykuł nr 68

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pracy z cudzoziemcami (1 etat, umowa o pracę na czas trwania projektu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 276.704 KB
artykuł nr 69

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 152.567 KB
Wynik naboru 56.795 KB
artykuł nr 70

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/starszy(-a) inspektor(-ka) ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 30.09.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 194.459 KB
Wynik naboru 89.494 KB
artykuł nr 71

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w Zespole Dochodów w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.644 KB
Wynik naboru 87.340 KB
artykuł nr 72

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (1 etat umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.706 KB
artykuł nr 73

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.190 KB