artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie/naborze na stanowisko: konsultant prawnik w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 34.995 KB
Wynik naboru 19.110 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie/naborze na stanowisko: konsultant prawnik w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 34.896 KB
Wynik naboru 18.192 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o konkursie/naborze na stanowisko: konsultant (stanowisko ds. koordynacji procedury Niebieskiej Karty) w Centrum Pracy Socjalnej 5 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 41.912 KB
Wynik naboru 20.174 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o konkursie/naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa/księgowy w Dziale Księgowości

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 35.063 KB
Wynik naboru 17.891 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o konkursie/naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor/inspektor (stanowisko ds. ekonomicznych) w Zespole Ekonomicznym.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 37.374 KB
Wynik naboru 18.684 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 88.654 KB
Wynik naboru 20.139 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko TRENERA PRACY z osobami z zaburzeniami psychicznymi - trening umiejętności informatycznych w ramach umowy zlecenia w projekcie "MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 33.205 KB
Wynik naboru 21.684 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Konsultanta ds. pomocy społecznej - prawnik w projekcie "Sukces Gdańskiej Rodziny" - 0,5 etatu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 81.673 KB
Wynik naboru 20.350 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie zajęć pedagogicznych podczas wyjazdów edukacyjnych w ramach umowy o dzieło w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 76.613 KB
Wynik naboru 20.460 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko TRENERA PRACY z osobami z zaburzeniami psychicznymi - trening umiejętności ogrodniczo - porządkowych w ramach umowy zlecenia w projekcie "MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 34.763 KB
Wynik naboru 20.114 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko TRENERA PRACY z osobami z zaburzeniami psychicznymi - trening umiejętności informatycznych w ramach umowy zlecenia w projekcie "MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 34.191 KB
Wynik naboru 19.778 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko TRENERA PRACY z osobami z zaburzeniami psychicznymi - trening umiejętności gastronomicznych w ramach umowy zlecenia w projekcie "MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 34.188 KB
Wynik naboru 19.886 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko TRENERA PRACY z osobami z zaburzeniami psychicznymi - trening umiejętności rękodzielniczych w ramach umowy zlecenia w projekcie "MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 34.208 KB
Wynik naboru 20.106 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik prowadzący Superwizję Pracy Socjalnej (umowa zlecenie 5h/miesięcznie) w projekcie "Sukces Gdańskiej Rodziny" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.955 KB
Wynik naboru 20.868 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Konsultant pomocy społecznej - prawnik w projekcie "Sukces Gdańskiej Rodziny" - 0,5 etatu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 53.480 KB
Wynik naboru 20.107 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie prac organizacyjnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 76.533 KB
Wynik naboru 20.461 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko koordynatora Zespołu Dochodów w Dziale Księgowości

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 32.508 KB
Wynik naboru 18.101 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na stanowiska asystent rodziny/młodszy asystent rodziny (8 etatów), w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, na czas określony do 31 grudnia 2012 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.308 KB
Wynik naboru 21.421 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko koordynatora Zespołu Dochodów w Dziale Księgowości

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 32.979 KB
Wynik naboru 18.511 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej/księgowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności GSWB "Bezdomność, do widzenia" (umowa na czas określony - 3/4 etatu)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 142.896 KB
Wynik naboru 20.070 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy (10 etatów) psycholog stażysta/konsultant psycholog lub pedagog stażysta/konsultant pedagog (umowa o pracę na czas określony - do 31.12.2012 r.)

artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora Zespołu Administracyjnego w Dziale Techniczno - Administracyjnym

artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie indywidualnej pracy z rodziną w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

artykuł nr 24

Ogłoszenie na superwizję pracy socjalnej w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie spotkań z zakresu tematyki chorób przenoszonych drogą płciową dla młodzieży w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie zajęć z grupą młodzieży w ramach umowy zleceniaw projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze na asystenturę wspomagającą osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na asystenturę osoby chorej i z zaburzeniami psychicznymi w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1

artykuł nr 29

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych - Zespół Świadczeń Alimentacyjnych.