artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1981/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1789/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1789/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 59.756 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 598.545 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 30.378 KB
Karta oceny oferty 73.986 KB
Zarządzenie Nr 1906/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określenia regulaminu jej pracy 57.158 KB
Skład Komisji Konkursowej 38.416 KB
Regulamin Komisji Konkursowej 75.276 KB
Wykaz ofert 185.759 KB
Zarządzenie Nr 1979/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym 117.013 KB
Zarządzenie Nr 1220/13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym 59.688 KB
Zarządzenie Nr 1405/13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym 65.682 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1403/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 września 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 i 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1161/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1135/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert partnerstwa dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu "Nasz sposób na przemoc" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Edycja 2012 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursowej i przedłożenia Prezydentowi Miasta Gdańska propozycji, co do wyboru ofert partnerstwa.

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 913/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 814/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

UWAGA!
Zarządzenie Nr 814/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostało uchylone Zarządzeniem
Nr 913/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 588/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 587/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 417/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert partnerstwa dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu systemowego "Systematycznie do celu na lata 2012 - 2013 oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursowej
i przedłożenia Prezydentowi Miasta Gdańska propozycji, co do wyboru ofert partnerstwa.

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 416/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.