artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1719/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2013 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1503/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 - 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1070/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 963/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 lipca 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 845/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 603/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 544/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 312/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 151/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 lutego 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.