artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1736/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2014 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1554/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 60.424 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 582.233 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 111.000 KB
Karta oceny oferty 97.019 KB
Wykaz ofert 2.699 MB
Zarządzenie Nr 1700/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r. 53.668 KB
Skład Komisji Konkursowej 36.266 KB
Regulamin Komisji Konkursowej 71.564 KB
Zarządzenie Nr 1764/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r. 96.635 KB
Zarządzenie Nr 1337/15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r. 48.589 KB
Zarządzenie Nr 1534/15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r. 53.068 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1430/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 października 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert upływa 12 listopada 2014 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1312/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 września 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 15 października 2014 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1159/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Termin składania ofert upływa 10 września 2014 r.

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 959/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lipca 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2014 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 807/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 14 lipca 2014 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 557/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 2 czerwca 2014 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 110/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert upływa 24 lutego 2014 r.