artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1684/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodzininy i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1684/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 46.056 KB
szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 374.323 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 108.000 KB
Karta oceny oferty 85.536 KB
Zarządzenie Nr 1766/15 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia 1684/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 43.782 KB
Wykaz ofert 1.669 MB
Zarządzenie Nr 1841/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska oraz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej 50.624 KB
Skład Komisji Konkursowej 28.866 KB
Regulamin Komisji Konkursowej 74.187 KB
Zarządzenie Nr 1945/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 232.938 KB
Zarządzenie Nr 24/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 ? 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 85.547 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1683/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2015 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1619/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 listopada 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2015 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1234/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1068/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 lipca 2015 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno - zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2015 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1068/15 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno - zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna Integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 220.630 KB
Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert 311.437 KB
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu 16.491 KB
Karta oceny do otwartego naboru ofert 251.040 KB
Wykaz ofert 518.729 KB
Zarządzenie Nr 1269/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno - zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 45.628 KB
Skład Komisji Konkursowej 32.742 KB
Regulamin Komisji Konkursowej 67.615 KB
Zarządzenie Nr 1336/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno - zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 50.570 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1050/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lipca 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 898/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lipca 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 27 lipca 2015 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 526/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 13 maja 2015 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 420/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 94/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2015 r.