artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2013/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2013/16 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 267.292 KB
Zarządzenie Nr 390/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 146.660 KB
Zarządzenie Nr 883/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 149.977 KB
Zarządzenie Nr 1512/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 111.492 KB
Zarządzenie Nr 1954/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 110.661 KB
Zarządzenie Nr 1991/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 103.969 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1821/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1821/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 139.405 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 312.697 KB
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert 31.500 KB
Załącznik Nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert 25.500 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 148.500 KB
Karta oceny oferty 261.143 KB
Zarządzenie Nr 1928/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 139.043 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 193.979 KB
Wykaz ofert 2.978 MB
Zarządzenie Nr 2012/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 225.661 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 1788/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2016 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1672/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin składania ofert upływa 18 listopada 2016 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1576/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 2 listopada 2016 r.

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1498/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 września 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 20 października 2016 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1071/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lipca 2016 r.

Ogłoszenie otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2016 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1071/16 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 217.563 KB
Szczegółowe warunki otwartego naboru na zawarcie partnerstwa 245.816 KB
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu 59.000 KB
Karta oceny oferty do naboru partnera 281.604 KB
List intencyjny 247.526 KB
Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu 366.106 KB
Wykaz ofert 613.302 KB
Zarządzenie Nr 1307/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 46.220 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 69.111 KB
Zarządzenie Nr 1345/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 220.428 KB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 970/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 20 lipca 2016 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 728/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2016 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 619/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 25 maja 2016 r.

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 188/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 14 marca 2016 r.