artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2177/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 2021/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2017 r.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 grudnia o godz. 13.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A (sala nr 13)

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2021/17 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 220.907 KB
Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa 253.697 KB
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu 81.500 KB
Karta oceny do otwartego naboru ofert 337.852 KB
Wykaz ofert 137.053 KB
Zarządzenie Nr 2176/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 189.765 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 243.877 KB
Zarządzenie Nr 25/18 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 112.271 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1979/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 145.083 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 402.659 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 144.500 KB
Karta oceny oferty 275.881 KB
Wzór ramowy umowy 232.025 KB
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór) 62.000 KB
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór) 66.500 KB
Wykaz ofert 1.874 MB
Zarządzenie Nr 2112/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 142.925 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 200.306 KB
Zarządzenie Nr 2128/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 110.413 KB
Informacja o wyniku 141.316 KB
Informacja o wyniku 1.474 MB
Zarządzenie Nr 2186/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 114.030 KB
Zarządzenie Nr 2191/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 117.820 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1978/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30.

 

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl

Szanowni Państwo, uzupełnień braków należy dokonać na platformie elektronicznej obsługi dotacji www.witkac.pl

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1978/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 140.339 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 684.339 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 150.000 KB
Karta oceny oferty 281.862 KB
Wykaz ofert 5.597 MB
Zarządzenie Nr 2129/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 142.722 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 200.608 KB
Zarządzenie Nr 2162/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 109.456 KB
Zarządzenie Nr 2190/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 138.891 KB
Zarządzenie Nr 385/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 108.097 KB
Zarządzenie Nr 614/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 84.479 KB
Zarządzenie Nr 684/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 115.468 KB
Zarządzenie Nr 815/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 114.398 KB
Zarządzenie Nr 1390/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 115.760 KB
Zarządzenie Nr 1560/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 127.880 KB
Zarządzenie Nr 1781/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 126.361 KB
Zarządzenie Nr 1930/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 117.575 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego"

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1831/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego" 143.325 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 243.690 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 102.500 KB
Załącznik do Oferty realizacji zadania publicznego 26.000 KB
Karta oceny oferty 267.435 KB
Wzór ramowy umowy 252.229 KB
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór) 66.500 KB
Wykaz ofert 166.353 KB
Zarządzenie Nr 1927/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. ?Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego? 143.494 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 201.173 KB
Informacja o wyniku 1.169 MB
Zarządzenie Nr 1976/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. ?Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego? 116.876 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1736/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 września 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin składania ofert upływa 17 października 2017 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1555/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. „Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego”

Termin składania ofert upływa 18 września 2017 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1555/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. ?Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego? 143.100 KB
Ogłoszenie o konkursie ofert 242.636 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 110.500 KB
Karta oceny oferty 269.878 KB
Wzór ramowy umowy 252.756 KB
Sprawozdanie częściowe (wzór) z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego 59.500 KB
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór) 66.000 KB
Wykaz ofert 151.665 KB
Zarządzenie Nr 1726/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego" 144.730 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 200.008 KB
Informacja o wyniku 885.811 KB
Zarządzenie Nr 1822/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. ?Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego? 114.862 KB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 1131/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin.

Termin składania ofert upływa 27 lipca 2017 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1131/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin 140.874 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 347.486 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 149.000 KB
Załącznik Nr 1 do Oferty realizacji zadania publicznego 34.500 KB
Załącznik Nr 2 do Oferty realizacji zadania publicznego 63.000 KB
Karta oceny oferty 275.503 KB
Zarządzenie Nr 1232/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin 185.004 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 240.888 KB
Wykaz ofert 145.787 KB
Zarządzenie Nr 1419/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin 112.094 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 1058/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska pn. "Wsparcie społeczne uczestników projektu Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny" realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 ? 2023.

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2017 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1058/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska pn. "Wsparcie społeczne uczestników projektu Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny" realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 142.573 KB
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert 314.004 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 149.000 KB
Karta oceny oferty 278.500 KB
Wykaz ofert 121.259 KB
Zarządzenie Nr 1231/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska pn. "Wsparcie społeczne uczestników projektu Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny" realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 188.414 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 242.856 KB
Zarządzenie Nr 1280/17 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska "Wsparcie społeczne uczestników projektu Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny" realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 112.928 KB
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 982/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica”

Załączniki:
Zarządzenie Nr 982/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. ?Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica? 144.350 KB
Ogłoszenie o konkursie ofert 319.371 KB
Wzór oferty konkursowej 105.000 KB
Karta oceny oferty 280.448 KB
Wykaz ofert 144.629 KB
Zarządzenie Nr 1141/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica" 146.055 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 200.450 KB
Zarządzenie Nr 1179/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica" 118.509 KB
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 677/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 11 maja 2017 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 630/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Termin składania ofert upływa 5 maja 2017 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 525/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017

Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2017 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 322/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 21 marca 2017 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji Projektu "Gdański Model Autyzmu" Dzałanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2017 r.

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 28/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 6 lutego 2017 r.