artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 729/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 729/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 729/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 12:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 883/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 721/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 721/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 721/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 903/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 618/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 618/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego zarządzeniem Nr 618/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 kwietnia 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 849/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 96/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r.